Wibi Soerjadi en siliconenborsten

613 hits
Kop-staart botsingen veroorzaken in ons land vijf tot zeven maal meer whiplashes dan in de ons omringende landen. Muisarmen komen nagenoeg alleen voor bij werknemers. Afspraak is afspraak geldt alleen buiten de politiek dus komt er geen onderzoek naar onze deelname aan de oorlog in Irak, geen nieuw referendum over de nieuwe EU grondwet...

Verzet tegen dwangarbeid

813 hits
In Kleintje 425 stond het artikel "Kleerhangers sorteren of creperen". Daarin bekritiseerde freelance journalist Louis van Overbeek de zogenoemde "Work First" projecten her en der in het land waar 'uitkeringsgerechtigden' onder druk van het verliezen van hun bijstandsuitkering gedwongen worden om te werken. Hij riep aan het eind van da...

ID plicht dient repressie

854 hits
"Toen kwamen ze mij halen, en er was niemand meer om iets te zeggen" (Martin Niemöller). "Altijd weer die vergelijking met de Tweede Wereldoorlog!" morde journalist Frénk van der Linden in het TV programma 'Wat Nu?' op vrijdag 10 augustus, en verkondigde daarop dat Werkgroep Stop Deportaties moet worden verboden vanwege de naam. In het...

Hersenspoeling in Vrijheid

770 hits
Nog efficiënter dan onder dictaturen. In Le Monde Diplomatique (augustus 2007) stond een interview met de Amerikaanse politieke analist Noam Chomsky. Over propaganda in democratie, de tegenmachtvorming van 'onderop' en het belang van anarchisme daarbij (*).door Daniel Mermet (vertaling Kees Stad)Overnames van grote kranten -"Wall Stree...

Geeuwhongerende gieren

644 hits
In Kleintje Muurkrant nummer 425 schreven we een stukje met als titel "rondcircelende gieren". Daarin was de rode draad dat de staat nog maar moeilijk kan ingrijpen in de geeuwhonger naar geld en winsten van een kleine kaste superrijke mensen en de door hen gecontroleerde ondernemingen. Regulerende maatregelen om te voorkomen dat het b...

Links moet creatiever

677 hits
De linkse beweging is te defensief en moet wat creatiever worden, vinden Thijs Vissia en Merijn Oudenampsen. Met hun organisatie "Flexmens" koppelen ze maatschappijkritiek aan vormgeving en marketing. Flexmens is een onafhankelijk platform voor autonome cultuur en sociale bewegingen.door Dirk KloosterboerHet idee voor Flexmens ontstond...

Een selectieve blik

692 hits
Zelfcensuur in de Nederlandse journalistiekAyaan Hirshi Ali hield twee jaar geleden op 3 mei, de dag van de persvrijheid, een rede waarin ze betoogde dat Nederlandse journalisten uit angst voor moslimfundamentalisten zelfcensuur plegen. Later dat jaar verscheen een rapport van criminoloog Frans Bovenkerk waarin hij aantoonde dat journa...

Iedereen potentieel verdacht

651 hits
Het gevaar van een overheid die zich als Big Brother gedraagt is de afgelopen jaren bijgezet in het rijtje hopeloze clichés van zonderlinge privacyvoorvechters die als Don Quichottes ten strijde trekken tegen windmolens. Uitgerekend nu privacy onder instemmend gemompel van de meerderheid van de bevolking wordt weggezet als "schuilplaat...

Kort nieuws

702 hits
Zonder commentaarDit Kleintje openen we met een stukje dat we tegenkwamen in het blaadje van de Parochie H. Antonius Abt in Sint Anthonis, een klein kerkdorpje tussen Nijmegen en Venraij. We typen het gewoon over, zonder commentaar, het zegt helaas genoeg. Onder het kopje "je gelooft het niet!" stond daar afgelopen maand de volgende in...

Het Maatschappelijk Onverstand (007)

784 hits
"Bevrijdt zijn van de gedachteloze en onbewuste drift is de opening tot het verantwoordelijk-zijn van de bewuste wil, tot het hebben van een geweten." (1) Het begrip 'geweten' is in het verleden zo vaak in ruwe zwart/wit stijl met dubbelzinnige ideeën over goed en kwaad omkleedt, dat je tegenwoordig nog maar weinig mensen hoort praten ...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch