Skip to main content

Blikscaters! (008)

04 januari 2016
Hits: 572

maandag 20 februari-2006
Wat je belooft moet je doen. Dus hebben wij de volgende mail aan baron Theo Bracht gestuurd:

“Geachte heer Bracht,
Wij hebben na enig speurwerk boven water kunnen trekken dat u decennia lang zakelijk bemoeienissen hebt gehad met het reilen en zeilen op de Catershof in ‘sGravenwezel. Mogelijk is het u ontgaan, maar getuige X1 (Régina Louf) heeft een van de optrekjes op het domein van de familie De Cater aangewezen als een plek, waar in de jaren tachtig en negentig lieden uit de Dutroux-collectie kinderen ernstig zouden hebben gemaltraiteerd en zelfs vermoord.
In dat verband hebben wij verschillende mensen benaderd, die in die tijd net als u zakelijk op dat domein aktief waren, met de vraag of zij enige kennis droegen van deze afzichtelijke gebeurtenissen. Tot nu toe bleef het stil als een wolk witte ballonnen tegen een blauwe hemel.
Niettemin zouden wij u met dezelfde vragen willen confronteren. Temeer omdat bij Régina een lampje ging branden toen zij foto’s onder ogen kreeg, waarop zowel Uedele als de heer Van Mol prijkten temidden van zeer gewaardeerde collegae in SIPEF-verband. Zij herkende u beiden, maar wist zich niet meer exact te herinneren of en in hoeverre er verband bestond tussen u en de gruwelijkheden uit haar verleden. Weliswaar kreeg zij de foto’s onder ogen nadat het justitieel onderzoek al lang en breed was afgesloten en zij dankzij een groot deel van de Belgische pers als gaga was afgeserveerd, maar wij zijn zo vrij haar verklaringen nog steeds serieus te nemen.
Daarom zouden wij graag van u willen vernemen:

 

  • of u enige kennis draagt van de door haar beschreven gebeurtenissen op het domein van de familie De Cater;
  • of u zakelijk of anderszins contact hebt gehad met de juriste Annie Bouty;
  • of u in bovenstaand verband ooit bent gehoord door vertegenwoordigers van politie of rijkswacht.


Dit alles ter voortzetting van onze artikelenserie Blikscaters! op onze website.
U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking ...
”

Nou mag de tijd dat de adellijke stand bekend stond om zijn hoofse manieren en verfijnde cultuur al eeuwen achter ons liggen en is dat beeld ondermeer vertroebeld geraakt door de kuiperijen van de “Zwarte Baron” Benoit de Bonvoisin en onze bevindingen over de baronnen Maurice en Leopold Lippens in de serie “Adel verplicht”, maar wij verwachten van baron Theo desondanks in ieder geval een schriftelijke reactie. Al was het alleen maar om het verschil duidelijk te maken met de eenvoudige burgerlieden die wij in een eerder stadium zonder succes over deze affaire hebben benaderd. Stay courtly tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
04 januari 2016
Blickscaters!