Skip to main content

Blikscaters! (006)

04 januari 2016
Hits: 531

vrijdag 20 januari-2006
De link tussen baron Theo Bracht en Guinée binnen het kader van de Dutroux-files houdt u nog even van ons tegoed. Want we zouden eerst graag nog even baron Theo, wiens familie inderdaad vele decennia verbonden was aan de Catershof (1), wat meer in het tropische zonnetje willen zetten. Want om nou te zeggen dat ie een clean record heeft. Nou nee.
Zo kwamen er nog vrij recent alarmerende berichten uit Indonesië en Brazilië over de manier, waarop zijn rond 1918 door de Antwerpse rubberkoning Edouard Bunge gestichte SIPEF-groep op ouderwets koloniale wijze huishoudt in die landen.
Eind april 2003 hadden honderden werknemers van de Tolan Tiga Indonesia plantage er tabak van en gooiden het bijltje erbij neer. Zij eisten een onderzoek naar een gevalletje verzekeringsfraude en het naar huis sturen van de lokale leidinggevenden, die hun ondergeschikten “als beesten behandelden”. Na onderhandelingen werd ondermeer overeengekomen dat de top van SIPEF zou worden verzocht naar Sumatra over te komen om een eind te maken aan een regime van intimidatie, overplaatsingen en ontslagen, het verbeteren van een stel secundaire arbeidsvoorwaarden en het verhogen van de lonen.
Een vakbondsleider: “Of denken ze bij SIPEF dat ze Indonesië in hun zak hebben zitten? Ze mogen hooguit meerijden”. Het bleef dat jaar nog lang onrustig en SIPEF liet een paar veren.
Kort tevoren, in oktober 2002, was het hommeles in Brazilië. Toen arriveerde de federale politie en luitjes van de arbeidsinspectie op de farm Señor vlakbij de grens met Paraguay na een klacht van een mensenrechtenorganisatie. Ze troffen daar 180 mensen aan, die vier maanden lang hadden geleefd onder omstandigheden die analoog waren aan slavernij. Onder hen een dertigtal kinderen tussen de vier en 10 jaar oud, die ook meewerkten bij de oogst van zwarte peper. De overeengekomen fooi voor hun werk was nooit uitbetaald en de “slaven” mochten ook niet toekijken als de geoogste peper werd gewogen. Om de winsten nog wat op te krikken, begrijpt u? Waar de winsten terechtkwamen? Bij Theo cs. Zonder twijfel keurige mensen als je ze tegenkomt in Schoten en omgeving. Stay tuned.

1. Mogen we opmaken uit een artikel in het tijdschrift “De drie Rozen” uit 1969.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
04 januari 2016
Blickscaters!