Skip to main content

geen paniek!

Hits: 328

vrijdag 13 januari-2006
Bij het horen van de zinsnede “maar er is geen reden tot paniek” uit de mond van iemand die als autoriteit beschouwd wordt, is de eerste reactie: oeps, wat te doen? In ieder geval niet in paniek raken. Dus toen de WHO burokraat gisteren de gevleugelde woorden: “geen paniek” sprak, refererend aan de situatie in Turkije, die "grotendeels onder controle is", aldus een nederlandse tv zender, kwamen onmiddellijk de BBC beelden boven van eerder deze week. Die beelden toonden hoe een verslaggever van de BBC op pakweg drie meter afstand bleef van loslopende kippen. Niks aan de hand, maar die kippen werden geacht in een zak verpakt en vergast te zijn. De kippen wisten dat niet en liepen dus vrolijk rond.
Ondanks die “geen paniek” reactie lijkt enige tempering in dat optimisme wel op zijn plaats, want zoals later bleek is het virus opnieuw gemuteerd is (in de hemagglutinine) waardoor de sprong van mens tot mens dichterbij gekomen is. Diegenen die interesse hebben in de mogelijke sociaal economische gevolgen van een pandemie is hier een link die we overigens al eerder op deze site hebben gepubliceerd.

Klik hier om uw reactie toe te voegen