Skip to main content

Octopussy (230)

10 januari 2017

maandag 10 april-2006
Als u het goed vindt gaan we even terug in de tijd. Als u het niet goed vindt doen we het ook.
In aflevering 31 van deze serie dd. 12 juni 2003 besteedden wij aandacht aan een feestelijk gebeuren dat in september 2000 had plaatsgevonden in Monaco. Het jaarlijkse gala voor de zogenaamde Flying Doctors. Beschermheerd door Willem-Alexander (Flying Orange), gestiekt door Chris Thunnessen (vastgoedboer met nevenbelangen in de softdrugshandel), en op poten gezet door Flip Kerkhoven (later verdacht van strijkstokoefeningen) (1).
Was een memorabel feestje. Zo’n 900 man, onder wie Margarita de Bourbon de Parme en haar echtgenoot in spe Edwin de Roy van Zuijdewijn (namens het Bouwfonds), genoten onderandere van Shirley Bassey, die tijdens haar optreden een absoluut hoogtepunt bereikte bij de song “Goldfinger”.
Iedereen blij. Nou ja, iedereen. Vastgoedboer Klaas Hummel niet zo. Althans, als je de verhalen geloven mag. Hij ging namelijk zwaar over zijn urine van het nogal luidruchtige gedrag van een gezelschap in zijn nabijheid. Naar verluidt bestond dat uit een aantal mogelijk door Oger opgetuigde heren uit het Amsterdamse avontuurlijke leven onder wie John Mieremet, Sam Klepper en Willem Holleeder. Zij zouden daar het tafeltje hebben bemachtigd van Willem Endstra, die zou zijn afgehaakt vanwege dringende business in de United States.
Moeten we bij nader inzien misschien licht corrigeren. Endstra zou namelijk Monaco hebben gemeden omdat ie wist dat voornoemd gezelschap ook een tafeltje had veroverd. Onder de naam Dijkhuis, de eigenaar van de Amsterdamse Rembrandttoren en Holleeder’s “schoonvader”. En Endstra had zijn partner Hummel ook vantevoren gewaarschuwd om niet te gaan, omdat ze “anders misschien naar hem gingen zitten te zwaaien”.
Er zou overigens nog een zeer bekende BN-er bij die gelegenheid zijn neergestreken in Monaco: Bram Moszkowicz. Vraag is of hij eveneens aanzat bij het tafeltje Dijkhuis of dat hij zich voorzichtigjes van cliënt Holleeder cum suis heeft gedistantieerd. Nou kunnen we daar een e-mail aan besteden, maar daar zien we geen heil meer in sinds wij Bram op 29 juni 2005 vroegen of het waar was dat hij Endstra naar zijn kantoor had gelokt en vervolgens had overgelaten aan de goede zorgen van cliënt Holleeder (2). Kregen we geen antwoord op. Ezel? Steen? Wij niet. Stay tuned.

1. Zie de serie “Schimmen achter Pim" op de Followup-site.
2. Zie aflevering 178 van Octopussy op de Followup-site.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
10 januari 2017