Skip to main content

October surprise

Hits: 320

vrijdag 3 november-2006
Voor de jonge lezer: Het etiket voor de geheime deal tussen de toen nog niet gekozen R. Reagan en Iran, om te voorkomen dat de gevangen Amerikaanse gijzelaars voor de verkiezingen van november 1980 zouden worden vrijgelaten (zie).
Inmiddels lijkt er een november surprise in wording. De peilingen voor George Bush zijn partij zijn desastreus, tot over het middel in de sex en drugsschandalen, omkoping, vriendjespolitiek, fysiek geweld tegen echtgenotes, maitresses en gewone burgers. In tijden van spanning doet terreur of een buitenlandse vijand het altijd wel goed, dat werkt disciplinerend op het kiesvolk. De laatste week wees George zijn vinger naar Syrië en de Hezbolla in Libanon en sprak dreigende taal.
Nou zijn die Amerikaanse verkiezingen aanstaande dinsdag, maar de Engelse krant de Daily Telegraph (in die contreien ook wel de Torygraph genoemd, naar de politieke voorkeur van lezers en redactie), voorspelt binnenkort een nieuwe oorlog in het Midden Oosten tussen Israel en Syrië, en dan ook met de Hezbollah. Zo’n oorlog zou George nog wel kunnen helpen aan wat meer steun in de kieslokalen (zie).


Klik hier om uw reactie toe te voegen