Skip to main content

Blikscaters! (003)

04 januari 2016
Hits: 653

zondag 8 januari-2006
Kijk, nou kan je gaan zitten wachten tot een van onze grote broers onze voorzet inkopt in de return tegen de vereniging DZB (De Zwarte Ballonnen). Maar dat duurt ons allemaal te lang. Daarom hebben wij ons in een mail tot de in deze serie opgedoken Benoît Guiette gewend, de pachter en uitbater van kasteel Den Brandt in het rustieke Wilrijk aan de zuidkant van Antwerpen. Daar verdient Benoît sedert 1995 zijn brood en beleg met de organisatie van jaarlijks zo’n 750 seminars, een 200 bedrijfsfeesten en rond de dertig trouwerijen. Hij is dus gewoon doorgegaan met wat hij de vier jaar daarvoor al deed op de Catershof. Zij het, dat we (nog) niet weten of hij ook nog handelt in etenswaar en audio-/videoapparatuur.
Wij vroegen hem het volgende:

“Geachte heer Guiette,
Ten behoeve van een serie artikelen over de Catershof in verband met de verklaringen van Regina Louf (getuige X1) op onze website zouden wij van u het volgende willen weten:
Is het juist dat u tussen 12 februari 1991 en 12 april 1995 samen met de heer Philippe Meeuwes een BVBA Catershof heeft gerund op het gelijknamige kasteel, die ondermeer seminaries, evenementen en party’s verzorgde en zich daarnaast bezighield met de im- en export van etenswaren en de aan- en verkoop van geluids- en beeldapparatuur?
Zo ja, is het dan eveneens juist dat een van uw leveranciers de beenhouwer/traiteur Norbert de Cuyper was?
Heeft u weet van de verklaringen van Regina Louf dat in de portierswoning van de Catershof en mogelijk ook op het kasteel zelf kinderen werden misbruikt en dat Katrien de Cuypers daar om het leven zou zijn gebracht?
Bent u in dat verband door vertegenwoordigers van Justitie verhoord?
In hoeverre was de familie De Caters zakelijk verbonden met uw BVBA Catershof?
Bent u het met ons eens dat de handel in geluids- en beeldapparatuur een wat wezensvreemde activiteit binnen uw BVBA was?
Werd genoemde activiteit door u zelf bedreven of diende uw BVBA op dat terrein als een paraplu voor anderen?
Wat was de reden voor het beëindigen van uw zakelijke relatie met kasteel Catershof.
”

En dan zijn er van die goofies die ons verwijten dat we geen hoor- en wederhoor toepassen en ons alleen maar bezighouden met doorgeefluik-journalistiek. Tsja. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
04 januari 2016
Blickscaters!