Skip to main content

Bilderboeven (001)

08 april 2017
Hits: 504

vrijdag 3 maart-2006
Naar aanleiding van aflevering 2 van “Oortjes rond Gretta” dd. 27 februari 2006 ontstond een korte edoch aangename correspondentie met een geïnteresseerde lezer. Zijn laatste bijdrage daarin bestond uit een citaat ter onderstreping van de vunzigheid binnen de internationale bankwereld. Een citaat dat best de moeite waard is om even te vermelden, dachten wij. Het komt uit een rede van David Rockefeller, gehouden tijdens de Bilderberg-bijeenkomst in het Duitse Baden Baden in 1991, waar voor ons land ondermeer Ben Knapen (toen nog) van de NRC zijn opwachting maakte. Komt ie:

“Wij spreken onze dank uit aan het adres van de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere belangrijke media, waarvan leidinggevenden onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun beloftes tot geheimhouding al bijna veertig jaar hebben gehonoreerd...
Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we in die jaren in het licht van de publiciteit terecht waren gekomen. Maar de wereld is nu meer geëquipeerd en voorbereid op de mars naar een wereldregering. Het supra-nationale bestuur van een intellectuële elite en wereldbankiers is zeker te prefereren boven het nationale zelfbestuur zoals we dat kennen uit de achter ons liggende eeuwen.
”

Duidelijker kan niet. De Bilderboeven werken aan een wereld met één regering die in hun visie moet bestaan uit elitaire poeha en bankdirecteuren. Desnoods met grof geweld. Een genoegen dat inmiddels Servië, Irak en Afghanistan hebben mogen smaken. En zo lang dat lichtend ideaal niet is bereikt moet de grote pers zijn bek houden. Zelfs en vooral als het zonneklaar is dat leden van de door onze voormalige verzetsleider geanimeerde groep uiterst smerige intriges bedenken om de mars naar de elitaire wereldregering op gang te houden. Zoals 9/11 en de inval in Irak. En de democratie dan? Uuuuuh, ja, even niet zeiken.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
08 april 2017