Skip to main content

Patijn bedankt!

20 januari 2017
Hits: 421

Bedankt Patijn!
Voor het illegaal arresteren van 700 mensen tijdens de Eurotop in 1997 onder andere op grond van artikel 140. Ook voor de geweldige opvang die voor hen geregeld was. Later is dit door elke mogelijke klachteninstantie en rechter veroordeeld. Maar onze Patijn bleef fier overeind staan.
Bedankt Patijn!
Voor het invoeren van bestuurlijke ophouding tijdens het Europees Kampioenschap voetbal. Als ophoudingsruimte werd een veehal in het Westelijk Havengebied ingericht met ecotoiletten en grote televisieschermen. Hulde!
Bedankt Patijn!
Voor het ophangen van camera's om ons in de gaten te houden op publieke plaatsen zoals de Wallen en de Nieuwendijk.
Bedankt Patijn! 
Voor het meewerken aan de ontruimingen van broedplaatsen als de Silo en de Kalenderpanden. Daar staan nu tenminste fatsoenlijke luxe appartementen voor in de plaats. Bedankt voor de weigering alternatieve locaties te zoeken en voor het afvuren van 220 traangasgranaten bij de ontruiming van de Kalenderpanden. Leuke poets trouwens die onaangekondigde ontruiming van de Cineak (Planet Hollywood) op de valreep van je burgemeesterschap. Tevens willen we u bedanken voor uw laatste oproep aan de politie de kraakbeweging te infiltreren en af te luisteren.
Bedankt Patijn!
Voor je (mislukte) oproepje aan buurtbewoners in Zeedijk/Warmoestraat geen levensmiddelen aan junks te geven.
Bedankt Patijn!
Tenslotte willen we de burgemeester bedanken voor het afschaffen van de Koninginnenacht, voor de grootschalige wapencontroles in de Bijlmer waarbij de agenten de opdracht hadden alleen zwarten (Surinamers en Antillianen) te fouilleren, voor de invoering van de zero- tolerance in Amsterdam en de vliegende brigade die nooit te beroerd is om een klein incident met de knuppel om te toveren in een grote matpartij als het schoonvegen van het Mercatorplein omdat de rapkreet "Fuck the police" niet gewaardeerd werd.

Oprichtingscomite Patijn Bedankt!

Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 januari 2017