Skip to main content

De rechterlijke macht en Bas Koole (005)

02 april 2017
Hits: 605

woensdag 1 maart-2006
Eerder in deze serie maakten wij melding van Landoq (1). Een makelaarskantoor dat net als PBMG (Pleuris Bak Met Geld) bij Terra Vitalis investeerders over de streep probeert te trekken om met hun geld iets groens te doen in Costa Rica. En ook in dit geval kregen we een gloedvolle reactie. Een bewogen lezer schreef het volgende:

“Met walging heb ik de nieuwe activiteiten van de Costa Rica-groep gelezen. Omdat ik ooit gedupeerd ben door het Middelburgse clubje volg ik alles op dit gebied. Ik ben ermee in contact gekomen door advertenties op de televisie eind 2002. Ik heb toen ingeschreven voor meer dan 50.000 euro. Later wilde ik nog een kleiner bedrag doen, maar dat ging niet.
Enkele weken later kreeg ik een briefje van de directie van een bedrijf, ook gevestigd op het Goudend in Middelburg. Zij deelde mij mede dat zij ook onder de 50.000 euro-grens konden investeren.
De man die naar buiten trad was de heer Schirris (2). Dankzij Google kwam ik op de naam Schirris en in de krant stond ook zijn naam. Het is een oplichter die geld incasseerde van mensen via valse machtigingen.
Wat wil nu? Schirris is een vorige directeur van Landoq makelaardij! Bij historie Kamer van Koophandel kunt u dit lezen.
Dus Schirris was medewerker bij Jan Schorsy en is enkele maanden geleden als directeur bij Landoq uitgetreden. Dat kan toch geen toeval zijn?
Verder viel mij op dat de cijfers van Costa Rica van de accountant bijna gelijk zijn aan het briefje van Tierras Nuevas toentertijd. Ook toeval? Na de voorjaarsvakantie zal ik de bewijzen van het andere bedrijf van Schirris opzoeken. Misschien kunt u uw speurtocht alvast weer voortzetten. Ik lees het wel op uw Stelling. Veel succes
”.

Fons Schirris kreeg landelijke bekendheid door het boek “Het Dilemma”, waarin hij aantoonde dat het systeem van automatische incasso net zo lek was als het doel van de voetbalvereniging Het Begon Op Klompen. Toen hij tijdens een teeveeoptreden als klokkenluider ook nog even aan het klaverjassen sloeg met acceptgiro’s was voor de banken en het OM de boot aan. Fonske ging voor het luik en kreeg wegens valsheid in geschrifte drie maanden voorwaardelijk voor zijn mik met een proeftijd van twee jaar, plus, à la ir. B. Koole, een fink aantal uurtjes dienstverlening. Dat haalt je lust tot het luiden der klokken wel uit je systeem. Maar volgens onze lezer zou onze Fons, die zich ook nog een blauwe maandag manifesteerde als Leefbaar Nederlander, zich ook met andere twijfelachtige zaken hebben beziggehouden. Tijd om het volgende beheerste mailtje naar Heerhugowaard te sturen:

“Geachte heer Schirris,
Ten behoeve van een artikeltje in de serie “Octopussy” op onze website zouden wij graag van u willen weten of het juist is dat u tot voor kort tot de leiding van Landoq behoorde en waarom u heeft besloten de onderneming de rug toe te keren
”.

Nou, we hebben wel eens provocerender teksten eruit geperst. Maar we zijn altijd voorzichtig met klokkenluiders. Voor je het weet laten ze op een minder gunstig moment het touw los. En dat willen we niet op ons geweten hebben. Stay tuned.

1. Zie aflevering 4 van deze serie dd. 22 februari 2006.
2. Schirris’ naam kwam bij ons al eens eerder voorbij temidden van een aantal onverlaten in deel 4 van de serie “Fecundo à la Schorsy” dd. 22 maart 2005, die is terug te vinden op onze Followup-site.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
02 april 2017
De rechterlijke macht en Bas Koole