Skip to main content

Bilderboeven (002)

08 april 2017
Hits: 512

zaterdag 25 maart-2006
In de tweede aflevering van Oortjes rond Gretta (dd. 27 februari jl.) kwam een vraag voorbij die gesteld was aan de dames en heren van de Europese Commissie naar aanleiding van de curieuze dood van ex-ECB directeur Wim Duisenberg. Die vraag was afkomstig van Ashley Mote, Brits onafhankelijk lid van het Europees Parlement en werd beantwoord met een toepasselijke dooddoener.
Maar Ashley moet desondanks al redelijk in de wolken zijn geweest. Want op andere vragen kreeg hij soms helemaal geen antwoord. Een vrij recent voorbeeld:

“Meneer de president, ik zou uw aandacht willen vestigen op het Global Security Fund, in het leven geroepen in de vroege jaren negentig onder auspiciën van Jacob Rothschild. Het gaat om een in Brussel gevestigd, heel bijzonder fonds. Het ontwikkelt geen activiteiten, het is niet geregistreerd en het heeft een afwijkend doel. Het wordt namelijk gebruikt voor manipulaties op geopolitiek terrein, klaarblijkelijk onder bescherming van inlichtingendiensten.
Ik heb al eerder gevraagd naar de beweerde betrokkenheid van de inlichtingeninstituten van de Europese Unie zelf bij het management van geheime fondsen op offshore rekeningen en ik wacht nog steeds op antwoord. Aan die vraag voeg ik nu een andere toe: Wat is de connectie tussen het Global Security Fund en de Europese Unie en haar instituties?
”.

Het zou gaan om een fondsje van in ieder geval 65 biljoen dollar dat in 1992 werd aangelegd. Dat is 65 met twaalf nullen. Maar het kan nog een biljoentje of wat meer zijn. Voor geopolitieke rotgeintjes in landen die weinig op blijken te hebben met de gewenste globalisering. Gewenst door wie? Daarvoor moeten we terug naar de uitspraak van David Rockefeller voor de in Baden Baden verzamelde Bilderbergers in 1991 (1). David zei ondermeer:

“... Het supra-nationale bestuur van een intellectuële elite en wereldbankiers is zeker te prefereren boven het nationale zelfbestuur zoals we dat kennen uit de achter ons liggende eeuwen”.

En om dat voor mekaar te krijgen heb je poen nodig of wat daarvoor doorgaat. Noem eens wat: Amerikaanse federal bonds. Word je allemaal niet vrolijk van. Toch zingen we nog even door. Stay tuned.

1. Zie Bilderboeven 1 dd. 3 maart 2006.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
08 april 2017