Skip to main content

Rectificatie berichtgeving over Hans Melchers en Melchemie

Hits: 744

maandag 1 mei-2006
In de periode maart 2001 tot en met maart 2006 publiceerden wij onder meer onder de titels “Melchemie revisited”, “Kim”, “Seks tussen de kantelen”, “Riool 14” en “Claudia” een serie artikelen over Hans Melchers en Melchemie. Deze publicaties bevatten onder meer verdachtmakingen aan het adres van Hans Melchers, waaronder de beschuldiging van betrokkenheid van Melchers/Melchemie bij leveringen van gifgassen aan Irak, handel in drugs, de ontvoering van de kinderen van Melchers’ ex-echtgenote Kim Lievens, de dood van Kim Lievens en tenslotte van betrokkenheid bij pedoseksuele handelingen. De heer Melchers heeft ons van documentatie voorzien op grond waarvan geoordeeld kan worden dat voor deze verdachtmakingen geen goede grond heeft bestaan. Wij hebben onze berichten over Melchemie, Melchers en zijn familie van de website verwijderd en zullen deze daarvan verwijderd houden. Wij betreuren het dat wij de heer Melchers en Melchemie in discrediet hebben gebracht en hebben ons tegenover de heer Melchers hiervoor verontschuldigd. Bij deze maken wij hiervan melding aan onze lezers.

Gertjan van Beijnum, voorzitter Stichting De Stelling

Klik hier om uw reactie toe te voegen