Skip to main content

trek je agenda

Hits: 337

vrijdag 29 september-2006
Scholen, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, bekende Nederlanders, politieke partijen en bijna alle gemeenten in Nederland hebben zich uitgesproken voor een pardon regeling voor de asielzoekers die al meer dan vijf jaar in Nederland verblijven. Gezien de nieuwe politieke situatie lijkt het ons goed om nog één keer voor de verkiezingen, samen met alle mensen die zich in de afgelopen periode hebben ingezet voor deze groep, de politiek op te roepen een oplossing te vinden voor de 26.000 vluchtelingen. Op zaterdag 4 november willen we een manifestatie houden op Het Plein in Den Haag tussen 14.00 uur en 16.00 uur waar we met veel mensen willen laten zien dat deze klasgenoten, buren, vrienden, bekenden hier horen en niet meer gemist kunnen worden. Het motto is: "Kies voor een humaan asielbeleid: een generaal pardon nu! De manifestatie wordt georganiseerd door Defence for Children International, VluchtelingenWerk Nederland,
Vluchtelingencordon Friesland, Stichting 26.000 gezichten, Van Harte
Pardon Noord, Prime, Genoeg is Genoeg, Keer het Tij, Stichting Een
Royaal Gebaar, Stichting LOS. Wij hopen op een grote opkomst en daarmee op uw aanwezigheid.

Klik hier om uw reactie toe te voegen