Skip to main content

Riool (027)

26 maart 2017
Hits: 465

vrijdag 3 februari-2006
De Raad van de Journalistiek is een wat vermolmd en oubollig instituut dat zich meent te moeten buigen over morele kwesties binnen haar vakgebied. Dus wat in haar ogen binnen de perken blijft en wat met de vuilniswagen meemoet. Stelt in wezen geen naad voor, maar er zijn mensen die de hulp van de Raad inroepen om een kwaaie persmuskiet publiekelijk eens een mep met een klapper te geven.
Zo werd Kuifje R. de Vries in 1998 een paar keer door de Raad gekasteid na klachten van Steve Brown over het uitzenden van candid camera-beelden, die Brown aanzienlijke schade hadden berokkend in de persoonlijke levenssfeer (1).
In 2005 trokken diezelfde beelden weer over de silver screen tijdens een terugblik op de successen van Kuifje’s programma in de laatste tien jaar. Brown klom opnieuw in de gordijnen en protesteerde bij de Raad. Kat in het bakkie zou je denken. Niet dus. De Raad vond dat het ditmaal wel kon. Maar (leuk zinnetje uit de overweging): “Het had De Vries wel gesierd als De Vries melding had gemaakt van de procedures die De Vries naar aanleiding van de betreffende uitzending had verloren o.a. van/bij de Raad en bij het Hof van Amsterdam”. Ja, doeoeoeiiii. Slap gelul dus.
Wel maakt de Raad er nog melding van dat Brown in zijn klacht Kuifje R. een mafia-journalist noemde. Dit naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken in 1992 en 1993, waarin ondermeer werd vastgesteld dat er een wederzijdse profijtelijke relatie had bestaan tussen Kuifje R. en Klaas Bruinsma cs.
Hoe dit ook verder zij. Er liggen nog klachten van Brown versus Bart Middelburg, John van den Heuvel en Hendrik Jan Korterink. Dus de Raad kan voorlopig nog even vooruit. Stay tuned.

1. Datzelfde gebeurde “fallen angel” Erik de Vlieger een paar maanden geleden in de Amsterdamse Luxembourg, toen crimefighter John van de Heuvel candid-beelden van hem uitzond in zijn programma Bureau Misdaad. Het werd de aanleiding tot deze serie.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 maart 2017