Skip to main content

Brieven uit de nor (014)

26 februari 2017
Hits: 537

maandag 6 februari-2006
Die Piet van Haut die weet wat. We hebben al heel wat keren uit zijn verklaringen geciteerd.
Ondermeer over Leon Cafmeyer, alias meneer Pol. De galleryhouder uit Knokke die je vroeger kon bellen als je trek had in wat jeugdig vlees. Althans volgens Piet.
Omdat er in dat fröbelsex-circuit naast stevig gekrikt ook stevig geluld wordt en chantage altijd op de loer ligt, liep meneer Pol tegen de slaapkamerlamp. De rest is al eerder in deze serie schilderachtig uit de doeken gedaan. De justitiële zaak tegen Leonneke verjaarde of werd verjaard. Invullen naar believen.
Maar naar aanleiding van onze artikelen over de affaire zou vriend Cafmeyer in beweging zijn gekomen. Hij zou zich tegenover mensen uit zijn directe omgeving erover hebben beklaagd dat in ieder geval een gedeelte van Piets’ verklaringen onjuist was. Hij leverde geen vlees op bestelling en deed het zelf niet met minderjarigen. Vraag blijft hoe en of Leon dat laatste controleerde. Want als je eerst om een identiteitskaart moet vragen voor je spannende dingen gaat doen met een jeugdige kandidaat, wordt je fluit voor je het weet wat minder vooruitstrevend.
Nu we het toch over een fluit hebben, scheidsrechter Van Volcem zou volgens Cafmeyer de kwaaie pier zijn geweest en hem zelfs hebben gechanteerd. En nee, hij zou nooit de inventieve Boudewijnpark-directeur Jo Lintel hebben ontmoet en ook nooit bescherming hebben genoten van de politie in Knokke-Heist. Kon ook moeilijk, want hij zou zich als enige binnen de gemeenteraad hebben verzet tegen de benoeming van commissaris Van Nuffel, omdat die in zijn ogen niet deugde voor de job. Maar Van Nuffel zou ondanks zijn onbekwaamheid zijn baantje toch hebben gekregen, omdat toenmalig minister Vandelanotte druk zou hebben uitgeoefend op burgemeester Leopold Lippens. Als pressiemiddel zou meneer de minister een weggemoffeld akkefietje uit Lippens’ verleden hebben gebruikt: de kindervriend zou op de golf betrapt zijn bij het in bezit hebben en inhaleren van lijntjes Colombia’s finest. Om zich beter te kunnen concentreren bij het putten of zo.
Niet alleen bij ons is de politiek dus vies en vunzig. Als we tenminste alles geloven moeten.
Hoe dan ook. Blijkbaar is Piet van Haut’s schildering van Cafmeyer’s sexuele avonturen wat al te grofkorrelig. Zeker voor een expositie in Leon’s exquise gallery aan de Zeedijk in Knokke. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 februari 2017
Brieven uit de nor