Skip to main content

Dag Bib (006)

16 april 2018
Hits: 602

In de Tweede Kamer ligt een dik boek. Elke nieuwe dag wordt een bladzijde omgeslagen. Het is het Gedenkboek Oranjehotel, de naam die de Scheveningse gevangenis tijdens de oorlog kreeg. Het bevat de namen van de mannen en vrouwen die wegens hun verzet tegen de Duitse overheersing korte of lange tijd in die onheilspellende behuizing hebben doorgebracht. Op pagina 134 staat de naam van Klaas Cornelis den Dikken uit Katwijk. Geboren op 31/10/1919 in Bodegraven. In de tekst die volgt wordt vermeld dat Den Dikken in 1940/1941 per vliegtuig heen en weer is geweest naar Londen. In de tijd erna kreeg hij bezoek van de beruchte Nederlandse infiltrant Antonius van der Waals. Net als talloze andere verzetsstrijders na hem geloofde Den Dikken de verhalen van de zich als "Brits agent" presenterende verrader en werd in september 1941 door de Duitsers opgepakt. Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van plattegronden van Nederlandse vliegvelden en havens en inlichtingen over Duitse legerhoofdkwartieren en troepenconcentraties. Pas in april 1942 kwam hij in het Oranjehotel terecht. Via de gevangenis in Utrecht belandde hij uiteindelijk in het concentratiekamp Neuengamme waar hij begin 1943 overleed. Merkwaardig toch, dat de naam van deze Katwijkse jongen nergens in de offici‘le verslaglegging van het Nederlands verzet in WO II wordt genoemd. Zelfs niet in de verhalen rond Van der Waals. Terwijl Den Dikken toch zeer aktief was binnen een voornamelijk uit Leidse studenten bestaande verzetsgroep die militaire inlichtingen verzamelde voor de geallieerden en zonder enige twijfel contacten onderhield met de ID/OD van toenmalig Leids rechtenstudent Bib van Lanschot. De man die in januari 1942 tegen zijn vriend zei dat de vliegtuigen naar Engeland nogal vol zaten. Had het wegpoetsen van Den Dikken's groep misschien iets te maken met Den Dikken's ravissante verloofde, die eveneens deel uitmaakte van de verzetsgroep en in diezelfde periode net als Bib in Leiden rechten studeerde? Meer daarover in de volgende aflevering.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 april 2018