Skip to main content

Onmiddellijke sluiting vreemdelingengevangenissen noodzakelijk

Hits: 327

vrijdag 22 september-2006
Honderden mensen die op dit moment opgesloten zitten in vreemdelingengevangenissen in Nederland verkeren in levensgevaar. Uit het rapport over de Schipholbrand dat gisteren door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar buiten werd gebracht en het gerelateerde onderzoek van de VROM-inspectie, moeten onmiddellijk vergaande conclusies worden getrokken.
Uit de rapporten blijkt dat de veiligheid van vreemdelingengevangenissen, waar op dit moment honderden vreemdelingen zonder geldige verblijfspapieren opgesloten zitten, niet gegarandeerd kan worden. Net als bij het cellencomplex op Schiphol-Oost zijn ook bij deze gevangenissen ernstige tekortkomingen op het gebied van de brandveiligheid gesignaleerd.
De Vreemdelingengevangenissen, zoals detentiecentrum Zeist, moeten onmiddellijk ontruimd en gesloten worden nu de overheid niet in kan staan voor de veiligheid van de gevangenen. Daarnaast moet afgezien worden van de opening van de geplande bajesboten in Dordrecht en Zaandam.
Naast Donner en Dekker moet ook Verdonk haar verantwoordelijkheid nemen en aftreden. Hoewel Dekker en Donner verantwoordelijk waren voor het cellencomplex is het toch het Vreemdelingenbeleid waaronder de slachtoffers gevangen gezet waren. Ook heeft Verdonk ten onrechte vanaf het eerste moment beweerd dat er door alle diensten adequaat gehandeld is. Gisteren is het tegendeel aangetoond. Daarnaast is de afwezigheid van nazorg voor de overlevenden van de ramp onverdedigbaar.
All included vindt dat tot elke prijs voorkomen moet worden dat het onmenselijke Nederlandse vreemdelingenbeleid nog meer slachtoffers maakt. Het opsluiten van ongedocumenteerde migranten valt niet te rechtvaardigen. In deze tijd van globalisering moet migratie erkend worden als een onderdeel van de wereld waarin wij leven. Stop opsluiting, uitsluiting en uitzetting.

Klik hier om uw reactie toe te voegen