Skip to main content

In banks we trust (004)

26 maart 2017
Hits: 528

maandag 9 oktober-2006
Volgens de Telegrof van afgelopen donderdag lag het zo: Amerikanski’s leverden goederen cq. diensten aan luitjes op Cuba. Die commies betaalden daarvoor via de Netherlands Caribbean Bank (NCB), sinds 1994 in vol bedrijf in Havana. Die bank stuurde de poen niet rechtstreeks naar het land van prez Maf, maar eerst naar het eigen filiaal op Curacao. Vervolgens werd het katje overgeheveld naar de ING Bank Curacao en dan pas naar de VS overgemaakt.
Deze route zou in het leven zijn geroepen om door Washington niet beschuldigd te kunnen worden van “trading with the enemy”. Maar is dat niet een wat al te Ot en Sien-achtige voorstelling van zaken? Laten we er nou eens van uitgaan dat er sprake is van een wit geld route. Dan wisten de jongens en meisjes van de Fed bij wijze van spreken vanaf dag één hoe de vork in de T-bone stak. Want die zijn niet op hun kruintje getuimeld. Waarom dan nu pas die ingreep? Nou zeggen de experts dan: omdat de anti-Cuba maatregelen vorig jaar zijn aangescherpt. Kan. Maar misschien was er nog een moverende reden voor de Amerikanski’s om de NCB op zijn zilveren horlogeketting te spugen. Als er bijvoorbeeld zwart geld afkomstig van allerlei ondeugende activiteiten werd meegepompt voor de witwas en de Feds daar de lucht van opsnoven. Dan wordt zo’n Amerikaanse maatregel om de NCB op de zwarte lijst te zetten ineens heel wat plausibeler. Om nog maar te zwijgen over de mogelijkheid dat de Curacao-route vice versa werd gebruikt en onwelriekende Amerikaanse poen richting Cuba verdween. Want dat kan ook.
Er heerst diepe stilte over deze affaire. Maar zodra we er weer één kik over horen, tikken we die naar u door. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 maart 2017
In banks we trust