Skip to main content

Dansen bij Janssen

Hits: 330

maandag 30 oktober-2006
Ach, we missen er wel eens een. Eind vorige maand kreeg Dora, de lustige Witwe van de in 2003 naar ijlere oorden overgestapte Belgische pharma-baron Paul Janssen, te horen dat de Vlaamse regering haar fabuleuze pre-Latijns Amerikaanse kunstcollectie overnam. Dit ter delging van haar schuld van 7½ meloen euro aan successierechten bij meneer Fiscus. Betekende het einde van een hoop gezeik bij onze buren, want ook de centrale overheid had een stevige ringvinger in de artistieke pap. In de loop van de tijd was Dora zo pissed off geraakt dat ze her en der de verzameling ten toon liet stellen om langs die weg allerlei gewichtig doende kunstballen in Qatar, Frankrijk en de USA op te geilen voor de overname van de collectie. Dat lukte heel aardig. Met name in Los Angeles waren cultuurbarbaren van de lokale universiteit bereid om er 25 meloen voor neer te tellen en er zelfs een museum omheen te zetten. Maar Dora had dat geld niet nodig en wilde bovendien iets doen voor haar vaderland. Daarom komt haar uit rond de 350 stukken bestaande staaltje verzamelwoede naar alle waarschijnlijkheid in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark te staan. Voor een prikkie van 7½ meloen.
Of er veel te jubelen valt is de vraag. Inmiddels heeft Mexico al een onderzoek aangekondigd naar de vraag hoe de collectie-Janssen tot stand is gekomen en of een deel niet illegaal uit Mexico naar Dora is overgeheveld. En als er een lama over de dam is volgen er meer. Onlangs keerde nog een van de belangrijkste kunstschatten van Peru dankzij de inspanningen van kunstmusketier Michel van Rijn en de Metropolitan Police terug naar de plek waar hij thuishoorde. En Dora mag dan beweren dat de hele boel kosher is, zij zal daar nooit haar hand in de open haard voor durven doen. Heel verstandig, want het merendeel, zo niet alles, wat er aan pre-Latijns Amerikaanse kunstvoorwerpen op de markt verschijnt is gestolen en vervolgens illegaal verhandeld. Goeie kans dus dat de Vlaamse overheid straks te maken krijgt met een frisse tuil claims uit Midden- en Zuidamerikaanse landen. Mag je er een prik voor hebben betaald, je krijgt er wel een hoop gelazer mee. En Dora Janssen? Die staat te dansen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen