Skip to main content

Clouseau & Co

zondag 17 december-2006
Een maandje geleden werden een hele stoot toppers van de Italiaanse speurneuzenbrigades vervroegd a la casa gestuurd. Wegens medewerking aan de illegale en slordige stofzuigeracties van de CIA, waarbij her en der Islamitische vuiltjes uit de westerse wereld werden weggewerkt op verdenking van Osamaanse praktijken. Een van die vuiltjes was de Milanese imam Abu Omar, die zelfs na een lekker frisse martelbeurt net zoveel met de directeur van het Flying Circus te maken bleek te hebben als Jan Peter Klootviool met de pruik van Geert Wilders. Nou mag je veronderstellen dat zulke hoge speurneuzen alle kunstjes van hun métier aardig onder de knie hebben. Forget it. Zo babbelde de al eerder weggebonjourde Gustavo Pignero, ex-leider van de afdeling contra-spionage van de SISMI, als een moeder op de creche met zijn opvolger Marco Mancini over de manier waarop de samenwerking met de CIA tot stand was gekomen. Gewoon, over de telefoon. Mancini teepte het gesprek en leverde het materiaal in toen tijdens het justitiële onderzoek naar de affaire rond de imam zijn voeten wat begonnen te roken. Boeiende lectuur. Interessant voor ons is dat
Pignero er blijkbaar van uitging dat het merendeel van de door de CIA verdachte baarden zich in Holland, België en Oostenrijk ophielden. Holland? Wat wist die Pignero wat wij niet wisten? Waarom werden wij opgescheept met die door de AIVD gepamperde onbenullen van de zogenaamde Hofstadgroep en die fotografenbasher, Samir Azzouz, terwijl ze in Rome kennelijk een sterk vermoeden hadden dat er hier ook volwassen baarden rondwaarden? Morgen even contact zoeken met Mink Kok. Misschien heeft die nog ergens een dossiertje liggen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen