Skip to main content

Blikscaters! (001)

04 januari 2016
Hits: 2048

dinsdag 3 januari-2006
Wij hebben in het verleden al menigmaal een schimmengevecht geleverd met zeg maar de grootste antiekschuiver annex binnenhuisregelaar van België: Axel Vervoordt. De zoon van een paardenhandelaar, die zich al jaren ijverig omringt met popidolen, tennismeisjes, aaseters uit artistieke kringen, nouveau riche en (fi donc) luitjes uit de kringen van markies de Canteclaer de Barneveld en hoger. Als ze maar geld hebben.
Er was aanleiding genoeg voor die vrij constante aandacht. Vriend Axel drukte bijvoorbeeld ooit in de gauwigheid een schilderij weg uit de door de moffen geplunderde collectie-Schloss toen de vloer te heet werd.
Dat laatste kwam vaker voor. Zelfs letterlijk, toen en un momento dado een dure Franse parketvloer onder Axel’s reet werd weggebikt die een lichte geur van heling verspreidde. En nu we het toch over heling hebben: Axel kocht nog niet zo lang geleden via een Duitse collega een naar heling stinkend Egyptisch grafmonument van de heel wijs in Zwitserland levende Ali Aboutaam, die in zijn geboorteland nog vijftien jaar lik tegoed heeft wegens illegale mega-handel in ordinair gestolen kunstwerken en antieke voorwerpen.
En dan was er natuurlijk nog Axel’s kinderliefde, die dankzij een klassiek gesprekje tussen onze correspondent in Londen Michel van Rijn en de Amerikaanse journaliste Amy Page aan de oppervlakte kwam tijdens een party in Harry’s Bar in Rome. Via die link kwamen we terecht bij getuige X1, Regina Louf.
In het begin van het jarenlange onderzoek in de zaak Dutroux en omstreken bracht Regina vergezeld van een stel snorren van de BOB een bezoek aan Axel’s kasteel in ’s Gravenwezel, waar net een open dag heerste. Er zou min of meer sprake zijn geweest van toeval. Eigenlijk moesten ze bij de buren wezen op de Catershof, maar daar was het hek dicht. Volgens Regina waren er kinderen misbruikt en vermoord in de portierswoning op het domein van de toen nog in Ukkel wonende Philippe de Caters. En een van hen zou Katrien de Cuyper zijn geweest, die later vermoord werd teruggevonden in de Antwerpse haven. Je zou zeggen open deur, maar het spoor werd verder niet tot nauwelijks geëxploiteerd, omdat X1 teveel tegenstrijdige verklaringen erover aflegde.
Toch blijft het vreemd. Temeer omdat een paar weken na dat eerste bezoek aan de Catershof cq. de open dag bij buurman Axel de portierswoning en omliggende grond werden overgenomen door diezelfde kunstminnende kindervriend Vervoordt. Vraag is of Philippe de Caters zijn eigendom in paniek van de hand deed of dat de onderhandelingen over de verkoop aan Axel al ruimschoots onderweg waren toen Regina en de BOB aan het hek rammelden. Wat kan je anders doen dan vragen? De Caters woont tegenwoordig ergens in Spanje, dus wendden wij ons met de volgende mail tot onze vertrouwde Anne-Sophie Dusselier, de perschef van Vervoordt:

"Geachte mevrouw Dusselier,
Op 14 maart 1997 kocht de heer Vervoordt de portierswoning en wat omliggende grond van het zich in ’s Gravenwezel bevindende domein van de familie De Caters, i.c. Philippe de Caters. Ten behoeve van een publicatie over deze kwestie op onze website zouden wij graag van u willen vernemen of aan voornoemde transactie langdurige onderhandelingen vooraf zijn gegaan of dat er sprake was van een redelijk snelle overname.
Verder zouden wij willen weten of de heer Vervoordt een commercieel oogmerk had met de overname en of dat oogmerk inmiddels is geëffectueerd
”.

Nooit geschoten, nooit gloeiende pek van de kantelen. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
04 januari 2016
Blickscaters!