Skip to main content

Actueel 15 - 29 maart 2001

22 mei 2017
Hits: 873

Centenkwestie

29 maart 2001
Er is op internationale schaal een verbeten jacht ingezet op de miljarden die het Milosevic-regime sedert de instelling van VN-sancties tegen Servië in 1992 in het geheim naar het buitenland heeft laten verhuizen. Vooral met de bedoeling om het voortbestaan van "Joegoslavië" te kunnen blijven financieren. De voornaamste sluis was de Beogradska Bank en dan met name haar filiaal op het Griekse deel van Cyprus. Via dat tussenstation vond het geld grotendeels zijn weg naar rekeningen in Zwitserland, Rusland, Griekenland, Israël en Libanon. Stuk voor stuk landen die niet al te scheutig zijn met informatie over hun bankzaken. Vooral de Verenigde Staten oefenen grote druk uit op Belgrado om de laatste stellingen van de Milosevic-clan -inclusief de financiële- te slechten. Tot zaterdag geldt zelfs een ultimatum voor de uitlevering van Milosevic aan het clubje van mevrouw Del Ponte in Den Haag. Zo niet dan kan Kostunica financiële hulp wel op zijn buik schrijven.
Merkwaardig toch dat diezelfde internationale gemeenschap tot nu toe geweigerd heeft om eenzelfde fanatieke jacht in te zetten op de miljarden van de Indonesische massamoordenaar Soeharto, waarbij het geheime bezit van Milosevic toch veel overeenkomst vertoont met het spaartegoed van een vlooienkolonie. En dat niemand zich ooit erg druk heeft gemaakt om de miljarden die de familie Bush zelf langs niet al te frisse weg moet hebben vergaard bij wapens-voor-drugs-deals in het kader van de Iran/Contra-affaire en Iraq-gate. Ook nu nog schuift de Bush-clan ongehinderd geheimzinnige miljarden over de wereld via onder andere geheime rekeningen van haar Pilgrims Investments Inc. bij de deftige Londense Coutts-bank. Nou ja, deftig. Volgens een Nederlandse bron verleende deze bank, waarlangs ook het Britse vorstenhuis zijn zaakjes laat lopen, recentelijk nog samen met de Amerikaanse Chase Manhattan Bank facilitaire bijstand in een reusachtige deal, waarbij via een U-bocht grondstoffen aan een "schurkenstaat" werden geleverd voor de aanmaak van chemische en biologische wapens. Misschien is Milosevic wel gesneuveld omdat er te weinig aan hem te verdienen viel.

Lubbers en Lubbers

29 maart 2001
Begin deze week werd op Curaçao de Colombiaanse drugshandelaar Alberto Trujillo veroordeeld tot een vijftiejjarig verblijf in het gerenommeerde Coral Specht-hotel. Hij was volgens de rechter op 3 juli 1998 nauw betrokken geweest bij de overdracht van 340 kilo cocaïne aan het Nederlands/Antilliaanse smokkelteam van sergeant-majoor Rob Lubbers, dat een heel eigen interpretatie koesterde inzake "war on drugs". Dat werd ondermeer gedestilleerd uit de beelden die leden van het justitieel opsporingsapparaat hadden geschoten van een ontmoeting tussen Trujillo en Lubbers cs. in het Arubaanse Holiday Inn Hotel op 20 juni van hetzelfde jaar. De sergeant-majoor van het Korps Iariniers en zijn volgelingen, die al vanaf maart in het snotje werden gehouden, hevelden een flinke portie van de betrokken snuif op 8 juli over naar Nederland in een Orion-vliegtuig van de marine. Na aankomst werden de grootverdieners-in-spe, die op dit gebied naar alle waarschijnlijkheid al over een rijke ervaring beschikten, nog een paar dagen geschaduwd om het distributienetwerk bloot te leggen. Van Traa of geen Van Traa. Daarna werden zij samen met zeven burgers uit het "milieu" in het boordje gevat en werden in een later stadium door de rechter navenant beloond voor hun moeite.
In het voorjaar van 1994 schreef de met de Israïlische geheime dienst in contact staande publicist Frits Hirschland in de Nederlandse Allochtonenkrant dat Rob Lubbers op de Antillen drugsgelden witwaste. Hij herhaalde dat nog eens in een interview met de Groene Amsterdammer. Nee, niet de sergeant-majoor. De broer van premier Ruud. Ooit nog iets van gehoord?

Waar het om draait

28 maart 2001
Ruim twee maanden geleden gaf Exxon in Atjeh zijn gaspijp aan Maarten en staakte de produktie. Het technisch personeel trok aan zijn stutten omdat het zich door het gewapend conflict in het gebied niet meer veilig voelde. Daarmee kwam ook de Indonesische produktie van LPG in dat gebied op een oor te liggen. Een klap voor de economie van daar tot Tokio. Letterlijk. Want Japan is in de regio de grootste afnemer en de Japanse regering moest als een speer uitzien naar alternatieve leveranciers. Momenteel verblijven een aantal toppers van de Amerikaanse oliereus in Djakarta om president Wahid en de zijnen uit te leggen dat het Exxon-personeel pas weer aan de gang gaat als zijn veiligheid wordt gegarandeerd. De Atjehse bevolking eist al jaren dat een groter deel van de opbrengsten uit de betrokken gasvelden wordt gebruikt voor de verbetering van haar levensomstandigheden. Gewapende opstandelingen hebben die eisen al een tijdlang vergeefs kracht bijgezet en zijn nu zover dat zij volledige onafhankelijkheid willen en daarmee ook volledige zeggenschap over alle bodemschatten. Oost-Timor is ze daarbij voorgegaan. Wahid kortte eerst zijn geplande bezoek van een week aan Australië in tot twee dagen. Maar besloot op aandrang van zowel de politieke top als die van Exxon (en mogelijk na overleg met zijn welwillende adviseur Henry Kissinger) om thuis te blijven en zich te concentreren op de acute problemen. Inmiddels is een stroom van duizenden soldaten naar Atjeh gedirigeerd. Om de rebellen duidelijk te maken wie er de baas is en een signaal te geven aan de aandeelhouders van Exxon dat ze weer verder kunnen gaan bij hole 9.

Stroompje Picasso's

27 maart 2001
In Istanbul zijn gisteren drie mannen aangehouden die probeerden twee Picasso's voor 2 miljoen pond aan de man te brengen. De kopers waren echter undercover-agenten en de handelaren waren het haasje. Een vierde handelaar die bij de mislukte deal betrokken was bleek een parlementslid te zijn, die op vrije voeten bleef na fijntjes op zijn parlementaire onschendbaarheid te hebben gewezen. Die onschendbaarheid stond overigens al op de tocht omdat hij al werd verdacht van betrokkenheid bij het smokkelen van heroïne.
In het afgelopen jaar heeft de Turkse politie al acht Picasso's via undercover-acties in beslag genomen. Vijf ervan hangen nu tijdelijk achter glas in een Turks museum. Ze worden als echt beschouwd tot het tegendeel wordt bewezen. Tot nu toe was het een raadsel waar de schilderijen vandaan zijn gekomen. Achter op één van de schilderijen, De Boerenvrouw (1908), staat naast de stempels van de Hermitage en de Berko Art Gallery het vorstelijk zegel van Kuwait. De Turkse autoriteiten sluiten de mogelijkheid niet uit dat Irakese soldaten tijdens de inval bij hun kleine buur in 1990 de Picasso's achterover hebben gedrukt en ze nu langs illegale weg in de verkoop hebben gegooid. De Kuwaiti hebben overigens pas ja maanden om informatie gevraagd. Mogelijk zijn zij verlegen met het feit, dat de schilderijen ooit door de in ongenade gevallen broer van de emir stiekempjes zijn meegenomen toen hij zich voorgoed buitenslands begaf. Rond de laatste eeuwwisseling doken ze op in Georgië en via de in Parijs verblijvende Iraanse èmigré Manucher Ghorbanifar (een van de hoofdrolspelers uit de Iran/Contra-affaire) zou de emir van Kuwait aan de Rotterdamse advokaat Geert Jan Dolk hebben verzocht de onderhandelingen te openen voor de teruggave. Het ging daarbij niet alleen om Picasso's maar ook om werken van onder anderen Modigliani, Van Gogh en Renoir. Aldus mr. Dolk indertijd tegenover Kleintje Muurkrant. Blijkbaar is het allemaal iets anders verlopen dan voorzien.

Collaboratie en verzet

26 maart 2001
't Is oorlog zegt de Nederlandse Minister van Landbouw, de eurofiel L-J. Brinkhorst; ook zijn Engelse ambtgenoot spreekt over oorlog en ondertussen worden om handelseconomische redenen 100.000den dieren vermoord. Endlösung der Maul- und Klauenseuge Frage, zo mag het inmiddels wel genoemd worden, of zoals een Amerikaanse generaal het ooit uitdrukte: we moesten het dorp vernietigen om het te behouden.
Nu doen de heftige emoties rondom het ontijdig doden van de toch in principe voor menselijke consumptie bedoelde veestapel, voor buitenstaanders wat vreemd aan. Dood moesten ze toch, maar zo op het oog valt deze doding meer onder de noemer van "zinloos geweld". Onder de curatele van een supranationale, Europese instantie, en dus niet gehinderd door enige vorm van parlementaire controle, collaboreert de nederlandse ministerraad. Oorlog zegt Brinkhorst, nee: bezetting en collaboratie zal hij bedoelen. En daar past één antwoord op: verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid. Waar zijn de vrijwilligers om de eerste spuit te zetten en actief te gaan enten?

Rob breekt met Willem

26 maart 2001
Vorig jaar zocht de leiding van de komende zomer tien jaar bestaande kunstmanifestatie 'De Parade' contact met de kunstenaar Rob Scholte. Daarbij trad Willem van Roij, de uitbater van de Amsterdamse Gallery Donkersloot, als intermediair en zaakwaarnemer van Scholte op. Er kwam een overeenkomst tot stand waarbij Scholte tegen een honorering van 150.000 gulden zich verbond om vier zogenaamde schutterstukken à la Rembrandt te produceren, waarop bekende personages uit de vier grote steden van Nederland zouden worden afgebeeld (zie voor andersoortige Rembrandtperikelen van het duo Scholte/Van Roy het artikel "Terp van Tijn" in De Morgenster). De schilderijen zouden door 'De Parade' dan ter gelegenheid van het lustrum aan de gemeentebesturen van de betrokken steden worden aangeboden. Medefinancier van al dit moois was de tot het Heinekenconcern behorende onderneming Brand, waarvoor Scholte ook al in de weer was geweest om bierblikjes te verfraaien. Ten behoeve van de productie der schutterstukken werden de afgelopen zomer foto's gemaakt tijdens door de sponsors georganiseerde diners, waarbij een scala aan te vereeuwigen stedelingen samen met Scholte een vorkje en een glaasje naar de lippen brachten. Van Roij achtte het volgens Scholte noodzakelijk om bij de smikkel in Amsterdam de kunstenaar te voorzien van een kogelvrij vest en diens echtgenote met een zwarte boa. Dat was voor de kunstenaar aanleiding om van verdere medewerking af te zien. Ook al omdat hij van de op een rekening van Van Roij gestorte 150.000 florijnen nog geen snipper gezien zou hebben en ook het honorarium van Brand bij Van Roij zou zijn blijven steken. Nu het Paradelustrum nadert heeft Van Roij vorige week een poging ondernomen de zaak weer op de rails te krikken. Hij heeft Scholte een nieuw contract voorgelegd, waarbij werd overeengekomen dat vier andere kunstenaars (Klashorst, Mantje, Voss en Van Hall) de stukken zouden maken en Scholte die op een feestelijke bijeenkomst of anderszins dan zou signeren voor het luttele bedrag van 35.000 gulden. Betaling al dan niet via Scholte's huidige zaakwaarnemer Eef Hoos, een goede bekende van beide kemphanen en de voormalige Haagse wethouder Duivesteyn. De kunstenaar heeft vandaag laten weten alle zakelijke banden met Van Roij te zullen verbreken.

Lef

26 maart 2001
Tijdens een borreluurtje met VN secretaris-generaal Kofi Annan heeft de zich in korte tijd tot groot visionair ontpopte president Bush de hoop uitgesproken dat de Macedonische regering terughoudendheid zal betrachten bij het tegemoet treden van de Albanese rebellen in hat noorden van het land. Hij beloofde Skopje hulp in de vorm van leveranties van vliegtuigen van het Schwarzenegger-type Predator en het geven van informatie! Min of meer onder voorwaarde dat de Macedonische president Trajkovski de dialoog met de gekozen vertegenwoordigers van de etnisch-Albanese minderheid in het land niet opzegt. Dat het Macedonische leger kort daarna een all-out aanval inzette in de bergen rond Tetovo geeft aan hoeveel vertrouwen in Skopje wordt gesteld in verklaringen uit Washington. En terecht. Want diezelfde Albanese rebellen met wie op verzoek van Bush zo voorzichtig moet worden omgesprongen zijn cq. worden getraind door Amerikaanse experts. En het meeste wapentuig dat ze hanteren is eveneens van Amerikaanse makelij. Pax Americana? Nee, dank u.

Afgeblazen

26 maart 2001
Na een open brief van veertien bekende Arabische intellectuelen heeft de Libanese premier Hariri een voor zaterdag aanstaande geplande bijeenkomst in Beiroet van uiterst rechtse lieden uit zowel de westerse wereld als het Midden-Oosten verboden. Tot de veronderstelde congresgangers behoorden onder andere het bekeerde RAF-lid Horst Mahler, de Russische nationalistische schreeuwerd Zirinovski, de Canadese holocaust-ontkenner Ernst Zündel en de in Zweden wonende Marokkaan Ahmed Rami, die de ether verrijkt met uitzendingen van Radio Islam. Het gezelschap werd geacht tijdens het voorgenomen samenzijn zo beschaafd als onder de gegeven omstandigheden mogelijk te discussiëren over het onderwerp "Revisionisme en Zionisme". Gezellig. De voorbereiding van het evenement lag in handen van het in Californië gevestigde Institute for Historical Review (een beetje lezer weet meteen hoe laat het is) en de Zwitserse organisatie "Vèrité et Justice". Bij die laatste club hanteert de Zwitser Jürgen Graf de voorzitterhamer. Graf heeft vorig jaar nog vijftien maanden gevangenisstraf voor zijn mik gekregen wegens het ontkennen van de door de Nazi's tijden W.O. II gepleegde volkerenmoord op de Joden. Maar voordat hij in zijn boordje kon worden gevat had hij al de benen genomen en liet zich in Iran en Turkije fêteren als "Strijder tegen het Zionisme". Hij staat nu op de internationale opsporingslijst. Desondanks heeft hij eerst nog geprobeerd bovengenoemde meeting naar Zwitserland te halen. Met wellicht in het achterhoofd er iets jaarlijks van te maken naar het voorbeeld van Davos, waar per saldo ook weinig frisse lieden hun opwachtinc maken. Toen dat initiatief echter in de kiem was gesmoord wendde hij zijn blikken oostwaarts om uiteindelijk terecht te komen in Beiroet. En ook dat is nu van de baan. Zonder twijfel zoeken Graf en de zijnen nog koortsachtig naar een uitwijkmogelijkheid. Wat dachten we van Kerkrade?

Mag het een grammetje meer zijn?

25 maart 2001
In Bushesland heeft de Federale Sentencing Commission deze week onder politieke druk vanuit Washington de straffen voor de verkoop van xtc behoorlijk aangescherpt. Wie 200 gram in de etalage heeft kan voortaan geheid rekenenen op vijf jaar gevangenisstraf. Twee kilo wordt gehonoreerd met minimaal tien jaar. In strafmaat is xtc daarmee crack en cocaïne voorbijgestreefd. Want bij cocaïne krijg je bijvoorbeeld pas vijf jaar bij de verkoop van 500 gram en tien jaar bij 5 kilo. Kijk, dat is nog eens scoren. De maatregel is genomen ondanks het feit dat door een heel peloton medici de straf erger werd gevonden dan de drug. Maar dat is in de VS al een heel oude evergreen. Een ander bezwaar tegen de nieuwe strafmaat komt uit het gekleurde deel van de bevolking. De Afro-Amerikanen maken 12,2 procent van de totale bevolking uit en 13 procent van het totale aantal drugsgebruikers. Merkwaardig genoeg is 38 procent van het aantal drugsarrestanten zwart en 59 procent van degenen die van de rechter voor drugshandel een douw krijgen eveneens. Dat lijkt op racisme en dat is het ook. Misschien eens een leuk onderwerp voor mevrouw Herfkens als ze bij gehegenheid eens staat de borrelen met de Amerikaanse ambassadeur.

One-liners

24 maart 2001
* Volgens een Afghaanse geestelijk leider veroorzaakt een beeldenstorm regen. Vandààr dat het hier in Nederland al eeuwenlang zulk klotenweer is.
* Een hele vlucht Amerikaanse leerling-molenaars hebben hier stage gelopen. Die gaan de komende jaren stroom opwekken in Californië.
* Er blijken in de Katholieke kerk heel wat nonnen zwanger te raken van priesters. Gaat zoiets nou onbevlekt of niet?
* Als Schiphol wordt geprivatiseerd krijgen ze net zo'n dienstregeling als de NS.
* Een maand geleden zegt die Brinkhorst nog dat we teveel vee hebben. Zou hij even naar boven hebben gebeld?
* Chili wil niet dat Rusland een vuilnisbak maakt van de Stille Oceaan. Had Pinochet soms een milieuontheffing?
* De Nederlandse regering heeft negentig punten gezet achter de de kwestie-Enschede.
* Veronica wordt geen Mobiele Eenheid

Oefening baart kunst

23 maart 2001
In Zweden wordt dezer dagen door de veiligheidsdiensten en de politie een soort generale repetitie gehouden voor de te verwachten veldslag in juni van dit jaar in Göteborg. In die maand vindt daar namelijk de volgende Eurotop plaats uit de reeks die ondermeer langs Maastricht en Amsterdam voerde en die zoals bekend ten doel heeft het Karolingische gedachtengoed, dat in het verleden ook vaagjes leefde bij heren als Napoleon en Hitler, alsnog vorm te geven.
De repetitie speelt zich af rond de ontmoeting van de politieke leiders van de vijftien lidstaten die vandaag samen met invité Vladimir Putin weer eens genoeglijk kunnen bijpraten bij een BSE-vrij hapje en een exclusief Frans slokje.
Rond het Stockholmse congrescentrum is een vijf kilometer lange en twee meter hoge afzetting verrezen en hebben duizenden politiefunctionarissen een spoedcursus gevolgd in knuppelen, kruisschoppen, arm afknellen, demonstrantwerpen en andere nuttige basisaktiviteiten. Voorlopig lijkt dat zwaar overdreven. Nog geen luitjes van ATTAC in het vizier gehad. Geen milieu-enthousiasten. Geen anti-marmottenkwekers. Niks. Dus het verzamelde krachthonk hoopt nu op een verdwaalde pizzabezorger die misschien wel een bom in zijn foliekistje achterop zijn brommer heeft zitten. Stockholm wordt geen Seattle. Het wachten is op Göteborg.

Eigen volk

23 maart 2001
"Wij laten onze mooie stad niet vernietigen door onverantwoordelijke immigratie-politiek".
"Wat moet het niet betekenen voor ouders als hun kinderen geen Duits meer leren op school, omdat er ik weet niet wat voor andere talen worden gesproken".
"Het gaat hier niet om vreemdelingenhaat, maar zij die hier als gast hun entree maken, moeten zich ook als gast gedragen".
Een paar zinnen uit de door 2500 euforische aanhangers bijgewoonde toespraak van Jörg Haider gisteren in Wenen ter gelegenheid van de gemeenteraads-verkiezingen komende zondag. De hele Oostenrijkse hoofdstad is volgeplakt met zijn contarfeitsel naast dat van de plaatselijke freiheitliche kandidate Partik-Pable. Haar slogan luidt: "Buitenlanders. Ik begrijp de zorgen van Wenen".
Sinds de EU in september vorig jaar de boycott van Oostenrijk ophief en de hype rond Haider van een fakkel in een lucifer veranderde hield de Karinthische Führer redelijk zijn gemak. Maar nu aan de vooravond van de verkiezingen in Wenen de polls een spectaculair verlies van zijn FPÖ laten zien, gooit hij opnieuw een vuilnisbak leeg. Zo gaf hij vorige maand al een voorproefje van wat komen ging door een onderbuikse aanval op de leider van de Oostenrijkse Joodse gemeenschap, Ariël Muzicant. Voor een volle zaal kwam hij tot de buitengewoon humoristische vondst: "Hoe kan een man met zo'n naam nou zulke smerige handen hebben?". De publieke verontwaardiging was groot. Maar taal noch teken van de christen-democratische regeringspartner of Brussel. Als teken dat de grote ruk naar rechts in Europa wel degelijk ook de acceptatie van Haider inhoudt. En stiekem misschien zelfs wel de appreciatie.

Demonstratie 24 maart

23 maart 2001
Extreem-rechtse organisaties uit Nederland en Duitsland hebben aangekondigd dat zij op zaterdag 24 maart in Kerkrade (Limburg) zullen demonstreren. Zij baseren zich hierbij op artikel 7 van de grondwet (vrijheid van meningsuiting). De ervaring heeft geleerd dat tijdens bijeenkomsten of demonstraties van rechts-extremisten veelvuldig, openlijk en ongestraft artikel 1 van diezelfde grondwet (gelijke behandeling/discriminatieverbod) met de voeten wordt getreden. Bovendien zijn groeperingen als deze van mening dat artikel 1 van de grondwet geschrapt moet worden, omdat zij vinden dat de grondwet alleen de rechten van blanke Nederlanders zou moeten beschermen.
Een hele hoop organisaties roepen u op, om op zaterdag 24 maart om 11:00 uur op de grens tussen Nederland en Duitsland in Kerkrade te verzamelen (Kruising Aachenerstrasse/Nieuwstraat/Holzstrasse) om de grootste nazi-demonstratie in Nederland sinds 1945, die vanuit Duitsland vertrekt, tegen te houden.
Daadkrachtige handhaving van de grondwet voor allen die zich in Nederland bevinden!
Geef fascisme geen kans!

"Toestaan demonstratie van neo-nazi's op 24 maart schandalig"

22 maart 2001
Nederland Bekent Kleur roept iedereen op tot protest. De beslissing van de rechtbank in Maastricht gisteren om de demonstratie van extreem-rechts in Kerkrade voorlopig toe te staan is schandalig, vindt de anti-racisme organisatie Nederland Bekent Kleur. Het feit dat extreem-rechts op 24 maart wil demonstreren is een bewuste provocatie tijdens de Actieweek tegen Racisme die van 18 tot en met 24 maart in heel Europa plaatsvindt. De ervaring leert dat op dit soort demonstratie van extreem-rechts veelvuldig en ongestraft artikel 1 van de grondwet (gelijke behandeling discriminatie verbod) met de voeten wordt getreden.
Nederland Bekent Kleur roept iedereen op om kleur te bekennen op deze dag in of Amsterdam of in Kerkrade. Op zaterdag 24 maart wordt om 13.00 uur in Amsterdam de slotmanifestatie van de Actieweek tegen Racisme gehouden op de Westermarkt. De oproep van de AFA om te mobiliseren voor een tegendemonstratie om 11.00 uur op de Nieuwstraat in Kerkrade, wordt door Nederland Bekent Kleur van harte ondersteund. De gehele dag zal vanuit Amsterdam intensief contact zijn met Kerkrade om het verloop van de gebeurtenissen aldaar direct verslag te geven in Amsterdam.
Gistermiddag diende het kort geding, waarbij de NVU door de Arnhemse advocaat B.J. Schadd werd vertegenwoordigd (de vaste advocaat van Constant Kusters). De burgemeester van Kerkrade dacht het zelf af te kunnen en maakte er een potje van. Met als gevolg dat de NVU zaterdag aanstaande legaal mag demonstreren met behulp van hun Duitse collega's. Wanneer de voorspellingen uitkomen betekent dit dat we kunnen uitkijken naar de grootste nazi-demonstratie in Nederland sinds 1945. Of de aangekondigde antifascistische demonstraties nu ook toestemming krijgen is vooralsnog onduidelijk. Meer nieuws volgt.

OLAF

22 maart 2001
Vandaag moet Franz-Hermann Brünner, het hoofd van het in 1999 opgarichte bureau-OLAF, voor een clubje van het Europese Parlement verschijnen. Het clubje moet erop toezien dat binnenshuis na affaires als rond Santer en Cresson niet meer gesjoemeld wordt. En OLAF moet dat voor ze uitzoeken. In dit geval gaat het om de vraag of mevrouw Loyola de Palacio, één van de vice-voorzitters van de Europese Commissie die tevens Transport en Energie onder zich heeft, een paar jaar geleden buiten de pot heeft geürineerd. Zij was tussen 1996 en 1999 Spaans minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in de regering Aznar en wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld in een enorme gesubsidieerde bouwfraude. We zullen niet van verbazing ruggelings gestrekt gaan als deze zaak met een sisser afloopt. Per slot is het een zaak die zich buiten de invloedssfeer van Brussel heeft afgespeeld en geloof maar niet dat Aznar tegen Brünner's rubberzolen heeft gezegd van jongens ga je gang. Als er al tastbare bewijzen waren, dan zijn die wel plotseling verbrand of per ongeluk versnipperd. Bovendien is Loyola een gerenommeerd lid van de beruchte Opus Dei-organisatie en die weten op dit gebied van wanten. Gokje wagen?

De langzame bezem

22 maart 2001
Marzuki Darusman, de topman van het Indonesische Openbaar Ministerie, moet afmaken. Als hij deze maand faalt met het op het droge brengen van drie vette vissen uit de corruptievijver, gaat hij de laan uit. Aldus president Wahid eerder deze week. Marzuki heeft als een klewang gereageerd. Vandaag is Faisal Abdaoe, de voormalige directeur van de staatsoliemaatschappij Pertamina, in het cachot geworpen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Pertamina begin jaren negentig ten onrechte bijna 18 miljoen dollar heeft uitgegeven aan technische werkzaamheden bij de ontwikkeling van nieuwe olievelden. Contractueel had dat bedrag eigenlijk opgehoest moeten worden door onderaannemer Ustraindo Petro Gas, waarvan de aandelen grotendeels in handen waren van Bambang Trihadmodjo, een zoon van ex-president Suharto. Een verliesje voor de belastingbetaler, die daar beslist wel een hap minder voor at. In dezelfde zaak staan nog drie heren uit de Indonesische elite op de nominatie om in het nekvel te worden getast: Titrohupojo, een familielid van Suharto's echtgenote die als directeur van Ustraindo optrad en twee verantwoordelijke ministers uit die periode, Kartasasmita en Sudjana. Die laatste gaf in 1995 op losse gronden toestemming om het contractuele aandeel van Pertamina in de hoeveelheid opgepompte olie te reduceren ten gunste van Ustraindo. Nog eens een verliespostje van bijna 7 miljoen dollar. Maar Bambang hoor je niet klagen.
Marzuki is dus lekker bezig, maar kennelijk voelde hij zich nog niet senang en bracht de afgelkpen dagen nog een uit de begin jaren negentig daterende zaak wat dichter naar de eindstreep. Hij is gericht tegen de tropisch hout-tycoon Prajogo Pangestu, samen met Suharto's dochter Tutu ondermeer eigenaar van de onderneming Musi Hutan Lestari. Het duo kreeg een roomboterzachte lening uit een regeringsfonds van ruim 34 miljoen dollar voor de herbewouding van 193.500 hectare grond die ze zeiden te bezitten op Kalimantan. In juli 1999 was de laatste vervaldatum, maar tot nu toe heeft de staat nog geen rooie rupiah gezien.
Marzuki heeft haast. Elke dag wordt het geluid van de zaag onder zijn stoel indringender. Maar dat geldt ook voor Wahid. Geen wonder, want wie het geldspoor volgt komt vaak terecht op het bureel van de begrafenisondernemer. En daar wordt geen mens vrolijk van.

Protesteer tegen de opwerking van kernafval

22 maart 2001
Op 1 april aanstaande vindt er een protestdemonstratie plaats tegen de opwerking van kernafval. Het programma ziet er als volgt uit: 13.00 uur verzamelen op Het Plein in Den Haag, waar diverse mensen zullen spreken over het hoe en waarom van deze demo. Er zal ook iemand komen uit Sellafield, die wat zal vertellen over de nucleaire ellende in die omgeving! 14.00u vertrek vanaf het Plein, 14.15u kleine actie bij Franse ambassade, 14.45u kleine actie bij Engelse ambassade, om 15.45u aankomst bij eindpunt ministerie van VROM. In de demo zal ook een kerntransport nagebootst worden. Er zullen mensen in witte pakken mee lopen en nepagenten die het 'kerntransport'zullen begeleiden. Neem vooral je eigen spandoeken mee en veel strijdbare zin! We hopen een boel mensen te zullen zien op Zondag 1 april aanstaande. De demonstratie wordt georganiseerd door het comité S.P.OP. Samenwerking Tegen OPwerking, een verzameling van diverse actiegroepen en individuen die strijden tegen de nucleaire industrie! Meer informatie is hier te vinden. Overigens vinden de eerstvolgende kernstansporten plaats op woensdag 4 april. In het kader van deze protstactie is het wellicht ook nog wel handig om te weten dat vandaag op teletekst het volgende berichtje staat te vinden: "Cheney breekt lans voor kernenergie". WASHINGTON, De vice-president van de VS, Dick Cheney, ziet in nucleaire energie een oplossing voor het probleem van de broeikasgassen. Op de Amerikaanse tv zei Cheney dat hij daarvan meer verwacht dan van het "gemankeerde" verdrag van Kyoto uit 1997. "Wij staan niet achter het verdrag van Kyoto", aldus de vice-president. "Als je echt iets wil doen aan de CO2-emissies, moet je kernenergie overwegen om stroom op te wekken zonder nadelige gevolgen." De VS heeft sinds 1975 geen vergunning meer gegeven voor nieuwe kerncentrales. Cheney is de voorzitter van een comité dat zich over het energiebeleid buigt.

Turkse president op bezoek in Nederland

21 maart 2001
De Turkse president Ahmet Necdet Sezer zal in de komende weken Duitsland en Nederland bezoeken. Dit is vorige week door het Turkse miniserie van Buitenlandse Zaken bekend gemaakt. Sezer is op 17 maart in Duitsland aangekomen waar hij een tentoonstelling zal openen met de Duitse president Johannes Rau. De twee leiders zullen verschillende zaken bespreken zoals: wederzijdse betrekkingen, Ankara's relatie met de Europese Unie en de problemen van de Turkse gemeenschap in Duitsland. Van 3 tot 5 april verblijft de Turkse president in Nederland waar hij ontmoetingen zal hebben met Koningin Beatrix en minister president Wim Kok. Ook hier zulle de wederzijdse betrekkingen hoog op de agenda staan. Samen met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Ismail Cem, zal Sezer bezoeken brengen aan de Universiteit van Leiden, een school en de Turkse gemeenschap in Nederland.
Een goede gelegenheid dus om aandacht te vragen voor de voortdurende hongerstakingen in een aantal Turkse gevangenissen. Honderden gevangenen weigeren al meer dan 125 dagen te eten. De Turkse autoriteiten zijn er niet in geslaagd het verzet van de gevangenen te breken. De gevangenen kunnen de hongerstaking langer volhouden dan normaal omdat ze vitamine B gebruiken. "Toch is de kans groot dat er in de komende dagen een aantal mensen zal sterven" zegt Suavi, bekend als zanger en als bestuurslid van de Turkse mensenrechtenorganisatie IHD.
In december vorig jaar bestormde de Turkse politie de gevangenissen om een einde te maken aan hongerstakingen van duizenden gedetineerden. De hongerstakers protesteren tegen de invoering van eenpersoonscellen. Ze vrezen voor martelingen omdat niemand het dan ziet. Bij de acties in december kwamen 27 gevangenen en twee agenten om het leven. Volgens mensenrechtenactiviste en advocate E. Keskin neemt de repressie in de gevangenissen ook steeds verder toe. De levensomstandigheden van gedetineerden gaan steeds verder achteruit. Er zijn steeds meer aanwijzingen van martelingen van gevangenen om het verzet te breken. Door familieleden meegebracht voedsel en kleding wordt niet meer toegestaan. Ook boeken en kranten worden door de autoriteiten geweerd. Gevangenen worden ook gedwongen eenheidskleding te dragen. En dan komt de Turkse president Ahmet Necdet Sezer hier wat vorkjes meeprikken

doe mee met het NS-reizigerscollectief

21 maart 2001
Gisteren is het NS-reizigerscollectief opgericht, in navolging van de personeelscollectieven van NS-machinisten en -conducteurs. Iedereen die weleens met de trein reist en achter de acties van de personeelscollectieven NS staat, kan zich aansluiten bij dit reizigerscollectief. Aanmelden kan via een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wat is de bedoeling?
Als er weer acties zijn, zoals waarschijnlijk vandaag, woensdag 21 maart in Amsterdam, laten wij in de pers een ander geluid horen dan de reizigersorganisatie Rovers, die zich steeds opstelt als stakingsbreker. Rovers spreekt zogenaamd namens alle reizigers, maar zij hebben de meeste reizigers nooit iets gevraagd.
Dit reizigerscollectief staat achter de acties van de machinisten en conducteurs, die beslist niet alleen vechten tegen "rondjes rond de kerk", zoals in de pers bij voortduring wordt gesuggereerd. Het gaat om het totale beleid van NS en met name tegen de verdere privatisering van NS omdat dat niet goed is voor personeel en reizigers. Laat het actievoerende NS-personeel niet uitspelen tegen de reizigers en verhef je stem door middel van dit reizigerscollectief.

Nijmeegs college wil referendum ontlopen

21 maart 2001
Het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders wil twee verzoeken voor het houden van een referendum negeren. Ruim voldoende indieners hebben de gemeenteraad januari jongstleden verzocht om twee referenda te organiseren: één over het grootschalige Multimodaal Tranportcentrum (MTC) aan de rand van Nijmegen en één over de plannen voor een kabeltram in het stadscentrum. Gisteren hebben burgemeester en wethouders echter besloten de gemeenteraad voor te stellen geen referenda te organiseren.
De argumenten van het Nijmeegse college zijn zeer discutabel. Ten aanzien van de kabeltram wil men eerst de gemeentelijke besluitvorming afronden. Bij het MTC wordt juist opgemerkt dat het referendum strijdig zou zijn met eerder genomen besluiten. Woordvoerders van de initiatiefnemers reageren furieus. "Antidemocratisch", stelt zegsman H. van Hooft van actiegroep 'Zet de rem op de kabeltram'. "Alsof, net als vijftig jaar geleden, regenten uitmaken wanneer het volk de mond mag opendoen". M. Raaijmakers van het 'Referendumplatform tegen het MTC' zegt "geschokt" te zijn. Ze wijst er op dat de argumenten van het college niet kloppen. Zo sluit de gemeentelijke referendumverordening nergens uit dat een referendum mag gaan over onderwerpen waar eerder een besluit over is genomen. Bovendien zijn over het MTC nog geen onherroepelijke besluiten genomen. Het vereiste bestemmingsplan is zelfs nog niet door de gemeenteraad vastgesteld.
Op 11 april moet de gemeenteraad een besluit nemen over de ingediende verzoeken en het voorstel van het college. Gezien de wankele politieke verhoudingen in Nijmegen is allerminst zeker of het college de referenda kan ontlopen. Afgelopen jaar heeft een royale, progressieve raadsmeerderheid tegen de zin van het college de lokale referendum-verordening vastgesteld. Voorstanders van de referenda hopen en verwachten dat deze raadsmeerderheid de rug recht houdt en op 11 april de datum vaststelt waarop het gecombineerde referendum zal plaatsvinden. Dan kan in Nijmegen, net als in Amsterdam en Groningen, de bevolking alsnog gehoord worden over de onderwerpen die vele duizenden inwonars belangrijk vinden.
Meer informatie via milieudefensie.

Brussel's etnische zuiveringen

21 maart 2001
Volgens de NAVO (inclusief ruiende papegaaien als De Grave en Van Aartsen) werden de Albanezen in Kosovo etnisch weggezuiverd door de Serven. Dus wat doe je? Je traint de Albanese guerilla's ofwel de UCK en je geeft ze wapens om die verrekte Serven een lesje te leren. Nou ja, geven. Ze moeten natuurlijk wel worden betaald. Drugsgeld? Niks mis mee. Integendeel, de boys from Brussels wilden nog wel een stapje verder gaan met hun hulp. Ze bombardeerden burgerdoelen in Servië. En met succes. De Serven verlieten vervolgens in grote getale Kosovo, de achterblijvers werden systematisch opgeruimd door de UCK. Zonder dat de leiding ervan bang hoefde te zijn om net als Milosevich door juf Del Ponte op de koude gang te worden gestuurd. Het zal nog wel even duren voordat iedereen instemt met een zelfstandig Albanees Kosovo. Maar wat is tijd? De volgende etappe van de door de NAVO gesteunde etnische schoonmaakbeurt door de UCK-ploeg werd vervolgens ingezet in het uiterste zuiden van Servië om te zien of in de toekomst nog wat leuke grenscorrecties aangebracht kunnen worden. Daarna richtte de UCK zijn begerige blikken op het noorden van Macedonië. Daar werden de Albanezen als tweederangs burgers behandeld! Nou, dat is potdomme toch reden genoeg om daar ook eens de beuk erin te gooien. Wapens zat. Niet alleen maar aangekocht dankzij de opbrengsten uit die goeie ouwe smokkel van drugs, sigaretten en mensen, maar ook dankzij de inzamelingsacties van de meelevende Albanezen in de VS. Het lijkt er een beetje op dat de Europese lidstaten van de NAVO dit niet echt leuk meer vinden. Maar de haviken van Bush zijn al bezig met het uitzoeken van doelen in en rond Skopje en poetsen hun uraniumbommen op. En het zal niemand meer verwonderen als binnen een paar jaar het noorden van Macedonië etnisch gezuiverd zal zijn. Als laatste etappe op weg naar een Groot-Albanië. Een idee uit het begin van de Koude Oorlog waar Kim Philby en zijn baasjes in Moskou nog een stokje voor konden steken. Inderdaad, wat is tijd?

De helpende hand

20 maart 2001
Het Amerikaanse leger mag dan maar mondjesmaat betrokken zijn bij de daadwerkelijke "war on drugs" in Colombia, het aantal Amerikanen dat zich in de strijd mengt groeit voortdurend. Het gaat dan meestal om voormalige Green Barets en ex-CIA agenten. Zij worden door op het oog doodgewone Amerikaanse bedrijven de jungle ingestuurd om vorm te geven aan het in eerste instantie 1,3 miljard dollar kostende antidrugsproject, dat Washington in het Clinton-tijdperk van de grond heeft getild. Van de zes Amerikaanse bedrijven die in Colombia actief zijn is de firma Dyncorp verreweg de grootste. Het bedrijf blinkt uit in de leveranties van geschoolde veiligheidsmensen. Vaak aangeduid als "consultants", maar in wezen niks meer en niks minder dan "mercenaries" en militaire instructeurs. Zo houden Bush en zijn kornuiten zich naar buiten toe keurig aan hun belofte dat Colombia niet gevietnamiseerd zal worden. Inmiddels zorgt het vliegend materieel van de firma DynCorp ervoor dat sproeivliegtuigjes hun werk kunnen doen en naast de velden met coca ook die met maïs en ander volksvoedsel vernietigd worden met een verbeterde uitgave van Agent Orange. Dat de boerenbevolking gedwongen wordt die gebieden te verlaten, omdat door diezelfde sproeiactiviteiten zowel de grond als het water voor jaren is verkankerd, zal Dyncorp een worst zijn. Zelfs oorlogen worden op deze wijze geprivatiseerd. Gelukkig zijn wij wat dat betreft nog maar bij het hoofdstuk Schiphol. En dat is al ver genoeg.

Riady door de knieën

20 maart 2001
James Riady, de voormalige eigenaar van de Indonesische schandaalbank Lippo, heeft tegenover een rechter in Californië schuld bekend aan het illegaal mede-financieren van de verkiezingskas van zijn vriend Bill Clinton. Dat kost hem 8,6 miljoen dollar, vierhonderd uur onbetaald werk voor een of andere sociale instelling en twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarmee ontloopt hij een langdurig verblijf in één van die overvolle staatshotels, waar je onder de douche nooit een stukje zeep moet oprapen. Het vonnis werd geveld na een jaar onderhandelen tussen de in toga en de schatrijke zakenman. Het was de hoogste straf die ooit in de VS is uitgesproken in een dergelijk proces. Riady's bijdrages aan de Clinton-express liepen ondermeer via een Buddhistische tempel in Californië. Een filiaal daarvan werd vorig jaar op de Amsterdamse Zeedijk geopend door koningin Beatrix, die vorige week nog met Clinton op de kiek ging in Huis ten Bosch (zie over die tempel een eerder berichtje in deze rubriek van 13 september 2000). Als teken dat de Bilderbergjes elkaar altijd en zonder pardon de hand boven het hoofd zullen houden.

De Lopez Murphy-norm

19 maart 2001
President Fernando de la Rua en zijn nieuwe bezem op het Argentijnse ministerie van Economische Zaken Ricardo Lopez Murphy hebben op korte termijn bezuinigingen aangekondigd van 8 miljard dollar voor de komende drie jaar. Het merendeel van De la Rua's ministersploeg zag daar vrijdag al aanleiding in om aan te kondigen vandaag de pijp aan Fernando te zullen geven. Zij voorzien grote sociale onrust bij het doorvoeren van deze plannen, die bijvoorbeeld in de onderwijssector desastreuze toestanden zouden veroorzaken. De coalitie van centrum-linkse regeringspartijen zal in het parlement naar alle waarschijnlijkheid nog niet uiteenvallen. Maar het is uitaraard twijfelachtig of dat niet alsnog gebeurt als de zwaar gehavende regering tegen de meerderheid van de volksvertegenwoordiging in de bezuinigingen bij decreet gaat doorvoeren. Inmiddels hebben de vakbonden al een massale staking aangekondigd voor aanstaande woensdag. Het lijkt erop dat De la Rua ijverig bezig is zijn eigen politieke graf te delven en ruim voor de afloop van zijn normale termijn in 2003 al het veld zal moeten ruimen. Een belangrijke kandidaat voor De la Rua's opvolging is zijn voorganger, Carlos Menem. Ook al geen best adres (zie ons artikel "De Argentijnse avonturen van de Citi-bank van 17 maart jl.). De chaos neemt dus toe. Als dat maar niet betekent dat een meneer Zorreguieta en andere topluitjes uit het bedrijfsleven een stel kolonels inhuren. Dat weten we nu wel.

Vinger aan de pols

17 maart 2001
In het noordwesten van Nigeria dreigt de meningitis-epidemie van 1996 een vervolg te krijgen. De ziekte houdt opnieuw voornamelijk huis bij kinderen. De westerse medische hulp in het gebied is in principe wel in staat om deze nieuwe golf van meningitis-gevallen het hoofd te bieden. Maar bij de lokale bevolking heerst een groeiend wantrouwen tegen die hulp. Oorzaak is het naar buiten komen van een medisch schandaal, waarbij de Amerikaanse medicijnenfabrikant Pfizer betrokken is. Ondanks de afwezigheid van alle benodigde vergunningen ging een ploeg van deze pillendraaier in 1996 op minstens één van de medische hulpposten over tot het toedienen van Trovan in vaste vorm. Een experimentele variant van een middel tegen meningitis dat inmiddels in de westerse wereld verboden is vanwege ernstige bijverschijnselen die in sommige gevallen tot de dood van de patiënt leidden. Onbekend is hoeveel Nigeriaanse kinderen indertijd zijn gesneuveld bij het experiment van Pfizer. Het geval heeft in Nigeria geruchten aangewakkerd, dat westerse ondernemingen in sommige Afrikaanse gebieden bewust ziektekiemen en virussen verspreiden om uit te kunnen vogelen welk (duur) medicijn daartegen het beste werkt. Zulke berichten worden meestal als geouweneel van medicijnmannen en andere bizarre betweters afgedaan. Maar waartoe een multinational in staat is om de aandeelhouders een harde plasser te bezorgen weten we. En dat heeft niks met Viagra te maken.

De Argentijnse avonturen van de Citi-bank

17 maart 2001
Gisteren werd Pedro Pou, de president van de Argentijnse centrale bank, onderworpen aan een urenlang verhoor door een parlementaire commissie dat vandaag in een grimmige sfeer wordt voortgezet. De commissie wil graag van Pou weten hoe het komt dat miljoenen Mexicaanse narco-dollars de Argentijnse economie zijn binnengesluisd zonder dat de centrale bank ook maar een vinger uitstak (zie pook het artikel "Don't cry" van 26 februari in deze rubriek). Daarnaast werd Pou onder vuur genomen voor zijn laksheid bij een andere affaire waarbij net als in het bovenstaande circuit de Amerikaanse financiële reus Citibank een voorname rol speelde. In die zaak ging het om zwart geld ter waarde van 4,5 miljard dollar dat de Federal bank op de Bahama's via de keurige bank van onder andere onze oud-minister van Financiën Onno Ruding naar Buenos Aires werd gesluisd. Daar werd het vooral gebruikt bij de overnames van media-ondernemingen, soms zelfs in samenwerking met het plaatselijk filiaal van de Citibank. Stille eigenaar van de Federal Bank is Raul Moneta. Een goede vriend van ex-president Carlos Menem, die aan de zijlijn al weer warmloopt om opnieuw het presidentschap op zich te nemen nu zijn opvolger De la Rua er niet in slaagt de Argentijnse economie in rustiger vaarwater te krijgen. De populariteit van Menem is vooral weer groeiende dankzij de propaganda via de mediavehikels van zijn vriend Moneta. Zo lijkt de in talloze (drugs)schandalen verwikkelde Citibank zich in Argentinië langs slinkse weg alvast te willen verzekeren van een warme plek als Menem, die uitstekende betrekkingen onderhoudt met de familie Bush, terugkeert aan het politieke front. Mogelijk is dat ook de reden waarom meneer Pou de andere kant op keek toen de trommels van de wasserette driftig draaiden. Want regeren is vooruitzien.

Herzogenrath

15 maart 2001
Der Naziaufmarsch in Herzogenrath (Kreis Aachen) und Kerkrade (Niederlande) am 24. März ist inzwischen auf beiden Seiten der Grenze verboten. Ungeachtet dessen läuft unsere Mobilisierung wie gehabt weiter. Das bedeutet für alle AntifaschistInnen: Treffpunkt 10.30 Uhr am Herzogenrather Bahnhof.
Wir empfehlen sowohl aus Richtung Ruhrgebiet- Düsseldorf- Mönchengladbach wie auch aus Richtung Köln- Aachen und aus Richtung Niederlanden eine pünktliche(!) und gemeinsame Anreise per Bahn und in grösseren Gruppen. Obwohl die Verbotsverfügung des zuständigen Aachener Polizeipräsidenten weitgehend eine explizit politisch begründete Absage an den geplanten Naziaufmarsch ist, so werden den Faschisten doch einige Hintertüren offen gelassen. Wir können deshalb nicht sicher einschätzen, wie die Gerichte entscheiden werden und gehen weiterhin davon aus, dass der Aufmarsch auf deutscher Seite genehmigt werden wird. Die antifaschistische Kundgebung in Herzogenrath ist im uebrigen NICHT verboten.
Auch die Nazis mobilisieren weiterhin sowohl über das "Wahlkampfbuero Malcoci" wie auch über das "NIT Rheinland" und die Worch-Strukturen in Norddeutschland.
Unsere Ziele bleiben unverändert:
Naziaufmarsch verhindern!
Keinen Fussbreit den Faschisten!
Offene Grenzen fuer Flüchtlinge, nicht für Nazis!

Aktuelle Informationen gibt es auf folgenden Seiten:
hier (NEU: Stadtplan) und hier
Ab Montag ist das Antifa-Infotelefon täglich von 20-22 Uhr besetzt: 0241 - 5153076
Ab Freitag, den 23. Maerz, 20 Uhr, ist diese Nummer rund um die Uhr erreichbar.

Oneliners

15 maart 2001
* Brinkhorst tegen de Kamer: Als ik in die maatregel tegen die vier hondensoorten nou in plaats van het woord fokverbod het woord fuckverbod gebruik, mag het dan wel?
* De Paus gaat dit jaar negen mannen en vrouwen zalig verklaren. Daar moet Joop van den Ende bij zitten.
* Toeschouwer bij Clinton's bezoek: Het wordt allemaal wel erg opgeblazen. * Reductie van CO2 à la Bush: Hoe meer CO2 in de lucht, hoe warmer het wordt, hoe minder energieverbruik, hoe minder CO2 in de lucht.
* Van Nistelrooij: Onze voorzitter is geen pràtende lampekap.
* Hermans: Zalmworm.
* Je krijgt toch de kriebels van zo'n wollen trui.
* MKZ in Argentinië. Moeten ze maar niet heen en weer reizen naar Huis ten Bosch.

Het oppompen van de dood

15 maart 2001
Sinds buitenlandse oliemaatschappijen in Sudan zijn begonnen met de exploitatie van olievelden in het zuiden van het land, heeft de mohammedaanse regering in Khartoum een systematische campagne ontketend om de christelijke bewoners met geweld uit die gebieden te verdrijven of ze te plat te bombarderen. Het ene betekent meestal de dood op termijn, het andere meestal de dood per direct. Dat is één van de conclusies van een onderzoeksrapport van Christan Aid. Volgens deze hulporganisatie zijn de oliemaatschappijen zelf ook betrokken bij deze georganiseerde depopulatie om in de toekomst geen last te krijgen van de al jaren tegen de regering in het geweer zijnde christelijke rebellen. Zij stellen de door hen aangelegde airstrips en wegen ter beschikking aan militaire regeringseenheden, die weer worden betaald met door hen opgepompte oliedollars. Die eenheden worden ingezet bij de beveiliging van het personeel en de kostbare installaties van de oliemaatschappijen, maar maken hier en daar ook nog wel eens een dorpje buiten hun rayon met de grond gelijk om een beetje in vorm te blijven. Christian Aid heeft de bewuste maatschappijen opgeroepen om hun activiteiten op te schorten zo lang de regering haar gewelddadige acties niet beëindigt en de vluchtelingen laat terugkeren naar hun woongebieden. Drie keer raden wat die olieboeren gaan doej.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 mei 2017