Skip to main content

Actueel 1 - 11 mei 2001

22 mei 2017
Hits: 724

We zijn een weekje op vakantie

11 mei 2001
Nou vooruit, nog wat onliners dan...
* Het Nederlands elftal komt de laatste tijd steeds positiever over.
* Vlaamse SS: Sauwens Staffel.
* Wea mag boven de randstad niet meer met een helicopter vliegen.
* Krijgen die Oosteuropese prostituees een vakgerichte inburgering?
* Die imam heeft nooit rekening gehouden met het fluitje van Blankenstein.
* Tweede suggestie voor Nationaal Geschenk: een eigen schep.

We zijn er met kleintje-actueel een weekje tussenuit. Stuur je bijdragen gewoon op, volgende week gaan we weer gewoon verder. Doei

Begrafeniscomité?

10 mei 2001
Het Argentijnse Lagerhuis is accoord gegaan met de vorming van een parlementaire enqqêtecommssie die na zal moeten pluizen of en in hoeverre invloedrijke politici, bankiers en zakenlui een rol hebben gespeeld bij het witwassen van drugs- en andere illegaal verkregen gelden. De commissie zal onder leiding staan van Elisa Carrio. Een onafhankelijk kamerlid dat zich het afgelopen jaar fanatiek en praktisch in haar uppie heeft beziggehouden met het achterhalen van de waarheid. Een deel daarvan zit verborgen in zestien dozen vol documenten die een subcommissie van de Amerikaanse Senaat over de affaire heeft verzameld en vorige week in Buenos Aires heeft bezorgd. De looptijd voor de enquête is bepaald op drie maanden. Tegelijkertijd loopt eveneens een justitieel onderzoek in de zaak en het O.M. beschikt over hetzelfde Amerikaanse documentatiemateriaal. Zelfs in Nederland weten we inmiddels na veel schade en schande welke problemen dat dubbele circuit in de praktijk kan opleveren.
President De la Rua heeft bij Carrio nu al aangedrongan op een zakelijk onderzoek, wars van sensatie. Het kan de onuitgesproken aanzet zijn een aantal belangrijke mensen te sparen en de hele affaire grotendeels stilletjes ten grave te dragen. Hoezo Bijlmerramp? Hoezo IRT? (Zie voor meer over deze zwoele Argentijnse tango onder anderen de artikelen "Don't Cry" van 26 februari, "De Argentijnse avonturen van de Citibank" van 17 maart en "Argentijnse export" van 12 april in deze Kleintje Muurkrant-actueel rubriek).

Scheef schaatsen in België

10 mei 2001
Zaterdagavond bezocht Johan Sauwens, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur namens de Volksunie, een feestelijke bijeenkomst van het Sint Maartensfonds in Berchem.
Het was voor hemzelf ook een beetje feest. Hij was 25 jaar lid van deze vergaarbak van ex-Oostfrontstrijders, Waffen SS-ers, WACL-extremisten en oud- en neo-nazi's. Vandaar dat hij vrolijk bekende strijdliedjes meebrulde en enthousiast applaudisseerde voor de traditioneel gespierde uitspraken van sommige sprekers. Als de Belgische pers hem niet had gesignaleerd zou er waarschijnlijk geen haan naar gekukeld hebben. Maar nu moest Sauwens met de billen bloot en zich in het parlement verontschuldigen. Hij had een inschattingsfout gemaakt en zich niet gerealiseerd dat hij bij het feest geconfronteerd zou kunnen worden met lieden die zelfs het woord democratie al als een vloek beschouwen en met racistische uitsprakej waarmee hij zich q.q. nooit kan vereenzelvigen. Of dat excuus voldoende is moet worden afgewacht. De SP die ook in de Vlaamse regering vertegenwoordigd is, vindt dat Sauwens wegmoet. Vooralsnog. Want alles heeft zijn prijs. Overigens was ook Nederland waardig vertegenwoordigd op de party door de tegenwoordig in België wonende 87-jarige Florrie Rost van Tonningen. Misschien treffen wij ooit haar visie op de gebeurtenissen nog eens aan in de memoires van Willem Oltmans.

Rataplan stopt ermee

8 mei 2001
Radio rataplan in Nijmegen moet stoppen. Vrijdag 11 mei om 1 minuut voor twaalf gaat de stekker er definitief uit. Verder uitzenden door de vrije radio is door nieuwe wetgeving onmogelijk gemaakt. De Nederlandse overheid wil de ether vrijmaken voor commerciële en/of overheidsgelieerde zenders. Alle piraten en vrije radio's verdwijnen waarschijnlijk binnenkort uit de lucht. In ieder geval nu dus in Nijmegen.
Werd er vroeger een inval gedaan, de apparatuur meegenomen en moest er een boete worden betaald, tegenwoordig stuurt de overheid een brief naar de bewoners, cq eigenaars van het pand waar vandaan wordt uitgezonden. Geen inbeslagnames van zenders en/of apparatuur meer maar veel geld dokken. De eerste boete van 2500 gulden is al bij de bewoners van het pand van waaruit Rataplan radio maakt binnen en ijdien na dit weekend nog wordt uitgezonden is de volgende boete van 5000 guldens binnen een paar dagen te verwachten. Zeer triest. Radio Rataplans penningmeester Henry was er al eerder vandoor gegaan met al het geld. Er is dus niets meer in kas. De overheid spoelt nu met dit wanstaltige beleid meer dan twintig jaar vrije ongecensureerde radio door de plee. Voor meer informatie over radio Rataplan bel 024.3223940, overdag meestal te bereiken na 12.00 uur tot 's nachts twaalf uur.

Pin op de neUs

8 mei 2001
De Verenigde Staten blijken vorige week donderdag niet alleen uit de VN-commissie voor de mensenrechten te zijn gemieterd, maar ook uit de Internationale Drugs Controleraad. Een in Wenen gevestigde VN-club die toezicht houdt op de internationale drugsbestrijding, inclusief de leveranties van de benodigde stoffen voor de aanmaak van het wijdse scala aan drugs. Geen verbazingwekkende stap. Per saldo hebben de VS op dit terrein een uiterst twijfelachtige reputatie. Zij beschikken over het meest rigide drugsbestrijdingsapparaat ter wereld, terwijl tegelijkertijd verschillende Amerikaanse regeringsinstanties al tientallen en tientallen jaren om allerlei politieke redenen zelf betrokken zijn geweest bij de internationale drugshandel. Van Zuidoost-AziA tot Latijns-Amerika. En sommige experts maken allang van hun hart geen moordkuil meer en zeggen openlijk dat de "war on drugs" zoals die momenteel woedt in Colombia zowel een politiek als een financieel-economisch motief heeft.
Politiek, omdat de FARC in de ogen van Washington een linkse guerillabeweging zou zijn (vgl. in de jaren tachtig de situatie in Nicaragua). Financieel-economisch omdat diezelfde FARC voor de aankoop van wapens zoveel cocaïne op de internationale markt gooit dat de prijs per kilo naar een ongekend diepterecord is gezakt. Vandaar dat Amerikaanse Green Barets reguliere Colombiaanse eenheden dezer dagen de geheimen van een taktische kleine oorlog bijbrengen. En Amerikaanse "burgers" meesttijds als werknemers van de CIA-coveronderneming Dyncorp het instrué ren van de rechtse guerillaeenheden van de AUC (de doodseskaders van de uiterst rechtse ELN) voor hun rekening nemen. Waar het om te doen is moge duidelijk zijn: de vernietiging van de FARC. Vooral door de vernietiging van hun cocaïnevelden met chemische middelen en het zaaien van dood en verderf onder de straatarme, veronderstelde burgeraanhang van de FARC. Vietnam revisited. En net als toen spreekt ook Nederland weer zijn woordje mee bij deze smerige oorlog.
Nog een leuk detail: het hele para-militaire apparaat van de AUC en de politieke activiteiten van de met haar gelieerde ELN worden gefinancierd met ... de opbrengsten van hun eigen coaïneproductie. Zij beschikken volgens een artikel uit "In These Times Magazine" van 14 mei aanstaande in ieder geval over 50.000 acres aan cocaveldej. En nee, zij hoeven niet bang te zijn dat vliegtuigjes van Dyncorp etc. hun oogst naar de knoppen helpen of hun smokkeltoestellen neerhalen. That's what friends are for. Misschien is door al dit fraais toch een lichtje gaan brandej bij Kofi Anan's belangenvereniging en is het schijnheilige Washington daarom eindelijk uit die International Drugs Control geflikkerd. Niet dat het veel uitmaakt, maar het is een mijlpaal. Mijlpaaltje.

Guido's kunstjes (2)

7 mei 2001
De nieuwe avonturen van de uit Goes afkomstige superzwendelaar Guido Haak blijven onze aandacht trekken (zie ook "Guido's kunstjes" van 4 mei jongstleden). Eerder schreven wij al dat hij na zijn verblijf in het staatshotel De Schie voor zijn aandeel in een miljoenenzwendel rond het Britse Leger des Heils, samen met de fiscalist Robert Kersbergen een BV in het leven had geroepen waarmee hij zijn kwalijke carrière voortzette. In antwoord op vragen onzerzijds deelde Kersbergen vandaag mee, dat hij zelf ook grote bedragen aan Haak is kwijtgeraakt en dat hij veel last ondervindt van Haak's schuldeisers. Interessant was ook zijn mededeling dat Haak hem om zakelijke redenen in contact had gebracht met de niet meer zo piep zijnde Amsterdamse advokaat mr. Diepenbroek. Volgens Kersbergen kenden Haak en Diepenbroek elkaar al heel wat langer dan vandaag. Iets dat door andere bronnen werd bevestigd en in verband werd gebracht met internationale oliedeals. Beide figuren doken overigens ook op in onze verhalen over de geheime onderhandelingen tussen het Nederlands bedrijfsleven en Iran inzake het verrijken van uranium (zie "Steekspel rond een uranium-deal" en "Neerland's stille kracht" in De Morgenster). Voldoende reden om deze zaak verder uit te pluizen.

Rook in de Alpen

7 mei 2001
Peter Hess, de president van de Zwitserse Nationale Raad (de hoogste politieke functie in horlogeland), blijkt tot voor kort in de raad van bestuur van British American Tobacco te hebben gezeten. Nadat de nodige commotie was ontstaan over de bindingen van de tabaksgigant met de internationale misdaad (zie het artikel in de Morgenster) gaf Hess zijn functie bij BAT op. Nu is echter naar buiten gekomen dat de Zwitserse president al geruime tijd ook beschikte over twee brievenbusfirma's in Panama (Newtron Trading Corp. en Rodway Finance Inc.) en eentje op de Maagdeneilanden (Didal Financing Inc.). Volgens Hess gaat het om firma's die zich beperken tot bescheiden financieringsactiviteiten in Europa ten eigen bate. Hij heeft ze ook keurig in Zwitserland laten registreren en ze aangemeld bij zijn aantreden als regeringsleider. Niettemin, in het licht van het BAT-schandaal zijn Hess' firmaatjes in de ogen van Zwitserse experts onverteerbaar en dient er een officieel onderzoek te komen. Je mag ook niks meer tegenwoordig.

De bal is vierkant

6 mei 2001
Nog een week voordat Berlusconi naar alle waarschijnlijkheid tot nieuwe regeringsleider in Italië zal worden gebombardeerd, wordt door Justitie in Milaan opnieuw de vuilnisbak van zijn financieringsmaatschappij Fininvest volledig omgekeerd op zoek naar fraude. Vrijdag jongstleden leverden zijn advocaten de eerste slag met een paar onderzoeksrechters die zich vooral hebben gericht op AC Milan. De voetbalclub is voor 99,9 procent eigendom van Fininvest en Berlusconi is al sedert 1986 voorzitter van Milan en de voormalige werkgever van Nederlandse coryfeeën als Van Basten, Gulli en Rijkaard. Ook hun advocaten verschenen vrijdag trouwens voor de kadi, omdat zij ervan worden verdacht miljoenej buiten de fiscus om in de voetbaltas te hebben laten glijden. Aanleiding tot deze hernieuwde speurtocht naar belastingontduiking, valsheid in geschrifte en witwassen is het vinden van bescheiden die betrekking hadden op geheimzinnige betalingen aan een vroegere speler van het Milan-hockeyteam op een Zwitserse rekening. Het gaat daarbij "slechts" om tonnen, maar de speler beweert die tonnen nooit geïncasseerd te hebben. Waar of niet waar, als kan worden aangetoond dat de stortingen deel uitmaakten van een wijdverbreid witwassysteem dan zit Italië met een politiek probleem van San Siro-omvang. Niet erg verwonderlijk overigens bij een man die tot Licio Gelli's P2-elite behoorde. En of dat consequenties zal hebben voor zijn premierschap valt nog te bezien. Wat dat betreft kan hij zich spiegelen aan Chirac. Want wat is er met die engerd gebeurd na recente berichten over zijn rol in een financieel schandaal ten tijde van zijn Parijse burgemeesterschap? Juist* Geen bal.
Oneliners

5 mei 2001
* Brinkhorst: Je Maintienvee.
* De NS spoort gewoon niet.
* Melkert zong de Internationale net als Kluivert het Wilhelmus.
* Zwartkijker: die dokters staken natuurlijk voor een tweede huis in Marokko.
* En? Al een smurf doodgereden?
* Die sucker van een Bush heeft Kok nog nooit gebeld.
* Peper was toch al niet erg op de penning.
* Schiphol: baan is van de baan.
* Dus als u een buisje met een watje vindt in uw gootsteenkastje, geen paniek. Het is van TNO, op zoek naar ammoniak.
* Melkert: Kok is nog wel gezond maar hij moet worden geruimd.

Nog meer Argentijnse shit

4 mei 2001
Vandaag moet Erman Gonzalez, één van de hoofdrolspelers in het drama rond de illegale Argentijnse wapenleveranties aan Ecuador en Kroatië in de eerste helft van de jaren negentig, voor de onderzoeksrechter verschijnen. De oud-minister van defensie ten tijde van het Syrisch getinte presidentschap van Carlos Menem (zia ondermeer het artikel 
"Steekspel rond een uranium-deal" in de Morgenster) zal het extra lastig krijgen om zijn onschuld aan te tonen nu eveneens is uitgelekt dat hij in dezelfde periode via een tussenhandelaar 200 stuks Oerlikon-geschut had aangeboden aan Iran. Het voorraadje stond gestald bij een bedrijf dat onder controle stond van Gonzalez' ministerie. De deal ketste af, maar duidelijk is wel dat de verkoop buiten de fiscus om moest lopen en dat is voor een onderzoeksrechter koren op de molen. Het gaat niet goed in het land van de pampa's. Je zou bijna denken dat het huwelijk van zijn dochter niet de enige reden voor de oude Zorreguieta is om een stulp in Eemnes aan te schaffen.

Olieboertjes voor Apartheid

4 mei 2001
In Engeland is een kleine storm ontstaan over parlementslid Alan Duncan. De woordvoerder inzake handel en industrie van de Conservatieve partij wordt ervan beticht tussen 1982 en 1988 verantwoordelijk te zijn geweest voor illegale olieleveranties van Brunei aan Zuid-Afrika. Illegaal, omdat in die jaren een VN olie-embargo van kracht was.
Duncan, die de beschuldigingen fel ontkent, verbleef toen in Singapore als vertegenwoordiger in oliezaken van de handelsorganisatie van Marc Rich, die een paar jaar mede werd geleid door de Nederlandse Granaria-topman Joël Wyler. Een andere Nederlander maakte in diezelfde business in de jaren tachtig furore door onbetaalde Russische olie voor grof geld door te stoten naar Zuid-Afrika. Dat was de voormalige authandelaar John Deuss die samen met de leiding van de toenmalige Slavenburg-bank een aardige Antillen-constructie had bedacht, waarin de First National Curacao Bank als lege doos fungeerde toen de Russen geld wilden zien. Deuss zette zijn carrière voort vanaf de Bahama's en roerde zich in Oman en Kazakstan. Na wat centjes opzij te hebben gezet stichtte hij een bankje op de Bahama's, de BCB. Die kreeg in 1993 een geweldige bloedtransfusie via de ... First International Curacao Bank. Een iets wijdsere benaming voor hetzelfde. Naast het handelen in olie fokt hij nu peerden en fêteert lokale politici op zijn jacht Fleurtje. Niet slecht voor een zwendelaar, die net als "collega's" Duncan en de gepardonneerde Rich in bewaakte ogenblikken zonder twijfel zijn middelvinger opsteekt en heel hard roept: fuck 'em.

Guido's kunstjes

4 mei 2001
Op 18 april jongstleden besteedden wij in het artikel "Groetjes uit Goes" al aandacht aan de nieuwe avonturen van de Nederlandse meesteroplichter Guido Haak (Zie voor een stukje voorgeschiedenis de artikelen over de achterPijde van het beursschandaal in Kleintje Muurkrant 319 en 320). Wij meldden toen dat hij opnieuw een flink aantal Nederlanders de boot heeft ingeholpen voor een totaalbedrag dat in de miljoenen loopt. De nog steeds bij grote jongens van het internationale bedrijfsleven in en uitlopende Zeeuw, over wie ooit werd bericht dat hij een speciale band onderhield met de vroegere minister Tan Buitenlandse Zaken Norbert Schmelzer, wordt echter zowel hardnekkig als hardhandig op de hielen gezeten en probeert wanhopig gaten met nieuwe gaten te vullen.
Daartussendoor loopt een andere zaak. In het nog recente verleden vestigden zich in het voormalige IBM-onderkomen aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam twee Britse technologiebedrijven: Waterfields en dochteronderneming Churchfield. Een deel van de werknemers werd aangelevard door Laboursite, eveneens een Britse firma met hetzelfde Amsterdamse adres. Churchfield had een project onder handen van de telecomgigant COLT op de Archangelkade in het hoofdstedelijk havengebied. Vorig jaar raakte dat project echter in het slop en kwam er een einde aan het bestaan van Churchfield. COLT zou daarop een civiele procedure zijn begonnen tegen Waterfields om de financiële schade af te wentelen. In hoeverre Guido Haak, die als accounts office-manager bij Waterfields/Churchfield werkzaam was, medeverantwoordelijk is voor de financiële problemen van de Britse combinatie valt moeilijk te verifiëren. Zeker is dat hij een paar leuke bedragen heeft geleend van een paar Waterfields-employees en wellicht ook langs slinkse weg de onderneming zelf wat lichter heeft gemaakt. Noch Waterfields noch COLT (zij het om verschillende redenen) wensen in dit stadium op vragen van 't Kleintje te reageren.

Het slappe koord van Wahid

3 mei 2001
Of de Indonesische hoofdaanklager ten volle zal slagen in zijn pogingen om de kliek van Suharto veroordeeld te krijgen voor de tientallen jaren van corruptie, moet ernstig betwijfeld worden. Zo zag hij zich gisteren genoodzaakt om na een een spectaculair juridisch steekspel Ginandjar Kartasimata op vrije voeten stellen. Deze vroegere minister van Mijnen en Energie wordt ervan verdacht tijdens zijn ambtstermijn betrokken te zijn geweest bij het achterover drukken van een kleine 25 miljoen dollar en zat sedert 6 april in voorarrest. Hij verschool zich echter met succes achter het feit, dat hij ten tijde van zijn ministerschap tevens een militaira rang vervulde en daarom door een militaire rechtbank ter verantwoording diende te worden geroepen. En dan weten we ongeveer wel hoe laat het is. Bij zijn vrijlating waren veel vertegenwoordigers van de pers aanwezig, die voor een groot deel op niet al te zachtzinnige wijze uit de buurt van Ginandjar werden gehouden. Geen zeldzaam verschijnsel in het iets democratischer aandoende Indonesië van Wahid. Volgens een gisteren gepubliceerd rapport van de Indonesische journalistenvereniging hebben zich in het afgelopen jaar 107 gevallen van persintimidatie voorgedaan, waarvan 47 werden uitgevoerd door groepen burgers. De rest door politie- of legereenheden. Redactielokalen van verschillende kranten werden bezet en vernield, journalisten afgetuigd of bedreigd. De secreparis van de vereniging gaf toe, dat de berichtgeving ook niet altijd even kosher was, maar dat mensen die het daarmee niet eens waren altijd het recht op antwoord hadden, naar de Raad van de Journalistiek konden stappen of de zaak voor de rechter brengen. Het zal nog wel even duren voor er enig evenwicht in de Indonesische samenleving zal zijn te bespeuren. Vraag is of een democratisch gekozen burgerregering de tijd krijgt om daarvoor te zorgen.

Fakkelwake voor Koerdische hongerstakers

2 mei 2001
Gisteren vond er bij het AZC Waddinxveen een wake plaats om solidariteit te betuigen met de vijf Koerdische hongerstakers. Zij zijn in het verweer gekomen tegen hun dreigende uitzetting naar Noord-Irak en weigeren sinds 5 februari voedsel. Zo'n 200 mensen, waaronder vertegenwoordigers van vluchtelingen organisaties, Justitia et Pax en de Raad van Kerken Nederland, spraken zich uit voor een snelle heropening van de procedures van de Koerden. Lichamelijk totaal verzwakt, moeilijk pratend maar nog helder uit de ogen kijkend, zo omschreven de zichtbaar aangedane leden van een kleine delegatie, de situatie van de Koerden. Zij zijn er slecht zeer slecht aan toe. Er kan niet langer gewacht worden om hun zaak weer te openen.

Een Mei, McDonald's niet blij

2 mei 2001
De actie "Een Mei, McDonald's niet blij" is succesvol verlopen! Vier vestigingen van de fast-food-multi zijn door de pakweg dertig actievoerders met een bezoek vereerd. Bij de eerste kwamen we binnen, met spandoeken, actielied, verantwoorde biologische toastjes en (veel te weinig) flyers. De andere vestigingen waren inmiddels geewaarschuwd zodat de actie daar op hun stoep plaatsvond. Bij de laatste McDonald's wist toch één van ons binjen te komen en eventjes het spandoek te ontrollen. Zoals één van de actievoerders na afloop zei, dit smaakt naar meer. Om voort te bouwen op deze actie zal dan ook er een vervolgbijeenkomst plaatsvinden. Doel is om de samenwerking in Utrecht die rond de één-mei-actie is opgebouwd (de 1-mei-oproep werd gedragen door Dwars-Utrecht, IS-Utrecht en Offensief), een meer permanent karakter te geven en verder uit te breiden. Dat maakt het mogelijk in Utrecht vaker en op grotere schaal dit soort antikapitalistische acties te doen, zonder dat het contact zoeken en leggen tussen organisaties en mensen elke keer van voren af aan moet beginnen.
Bij Dwars, Oude Gracht 229 in Utrecht op dinsdag 15 mei aanstaande is er verder overleg. Tot dan en daar! "Een Mei, McDonald's niet blij", inlichtingen via 06-15397395

Carla's agenda

2 mei 001
Gisteren kreeg de Britse kolonel Hector Gullan van zijn koningin een vetleren medallie. Die hoorde bij de Order of the British Empire en hij kreeg hem voor een succesvolle undercover-operatie in Bosnië in de jaren 1998 - 1999. Met zijn SAS-team had hij gegevens verzameld voor een ijzingwekkend rapport, dat hij plichtsgetrouw na "mission accomplished" aan zijn internationale superieuren overhandigde. Het rapport ging met name in op de huidige toestand in het stadje Stolac in het Kroatische gedeelte van Bosnië. Voor de burgeroorlog woonden in het toen nog prachtig gepreserveerde plaatsje 8000 Moslims, 6000 Kroaten en 4000 Serven. Ten tijde van de bloedige schermutselingen werden in de streek van Stolac duizenden Serviërs en Moslims vermoord, verkracht, verdreven en van hun bezittingen beroofd. Veel van de voor deze oorlogsmisdaden verantwoordelijke Kroaten lopen er nu nog steeds vrij rond en zijn er de facto de baas. Zij handelen in wapens, drugs, gestolen auto's en sigaretten en intimideren de ondanks alles toch mondjesmaat teruggekeerde Moslims, die niet alleen hun huizen zijn kwijtgeraakt maar ook hun drie moskeeën. Alle drie opgeblazen. Wat er met het rapport van Gullan is gebeurd mag de lieve Allah weten. Of misschien wel hoofdaanklager Carla del Ponte van het Haagse VN-tribunaal. Maar die heeft liever vette Servische kluiven als Milosevic, Karadzic en Mladic. Want daar scoor je nu eenmaal mee in de westerse media.

Fietsdemonstratie tegen wapenindustrie

2 mei 2001
Zo'n 130 personen hebben dinsdagmiddag 1 mei deelgenomen aan een demonstratieve fietstocht tegen de wapenindustrie. De betogers bezochten achtereenvolgens de bedrijven NCM, EADS, NLR en IBM alwaar een korte proteststop werd gehouden. De actie werd georganiseerd door Wapentuig!, een nieuw antimilitaristisch initiatief dat met pressie de wapenproductie aan banden wil leggen.
Met tromgeroffel en enkele toespraken blokkeerden de betogers van Wapentuig! gedurende een half uur de Keizersgracht ter hoogte van de Nederlandse Krediet Maatschappij (NCM). Deze instelling is door de overheid belast met de verstrekking van exportkredieten, hetgeen essentieel is bij de werving van orders, waaronder militaire wapenleveranties. "De overheid moet wapenexporten niet promoten, maar stoppen", aldus Wapentuig! Vervolgens werd het onderkomen van het bedrijf European Aeronautic Defence and Space Corporation (EADS) aan de Drentestraat bezocht, de grkotste wapenfabrikant van Europa. Het bedrijf heeft om belastingtechnische redenen haar hoofdvestiging in Amsterdam. Daarna werd het Nationaal Ruimtevaart Laboratorium (NLR) opgezocht, waar onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt voor nieuwe wapensystemen. Voor het gebouw van de IBM werden op symbolische wijze enkele computerschermen met bloed overgoten. IBM is sterk betrokken bij het kernwapenprogramma van de VS. Samen met Lockheed Martin en Dassault werkt IBM aan de ontwikkeling van IT voor militaire vliegtuigen.
Naast deze vier bedrijven zijn er nog eens twaalf wapenproducenten gevestigd in Amsterdam. Nederlandse bedrijven exporteren wapentechnologie naar meer dan honderd landen. Mede daardoor is Nederland de op vijf na grootste wapenexporteur ter wereld. Zo blijkt ons land meer met oorlogsleed van doen te hebben dan je op het eerste gezicht zou denken. Sterker nog, ze draagt er op die manier zelfs toe bij. De Amsterdamse actiegroep Wapentuig! verzet zich tegen de oorlogsindustrie. Onder meer met acties en de verspreiding van informatie wil Wapentuig! bereiken dat de Amsterdamse bedrijven hun medewerking aan de wapenproductie stop zetten. Wapens zijn niet de oorzaak van oorlog maar de aanwezigheid van wapens maakt de kans op het uitbreken van een gewapend conflict groter en de bereidheid tot het vreedzaam oplossen van conflicten kleiner. Klik hier voor meer informatie over de bedrijven waar we gisteren langs gingen.

Oorlogsmisdaden en oorlogsmisdaden

1 mei 2001
Hoofdaanklager Carla del Ponte van het VN-tribunaal in Den Haag wil een eigen detective-team in het leven roepen voor het opsporen van oorlogsmisdadigers in het Servische gedeelte van Bosnië en in Servië zelf. Zij heeft die wens om twee redenen geuit. Ten eerste zouden de lokale autoriteiten hun medewerking weigeren of traineren en ook de aanwezige blauwhelmen zouden er nauwelijks voor te porren zijn. Ten tweede zou een dergelijk snuffelteam buitengewoon succesvol zijn geweest in Rwanda. Op zich is met Del Ponte's vastberadenheid misschien niks mis, maar haar voorkeur voor de jacht op Serven is op zijn minst opvallend.
Een andere gebeurtenis van de afgelopen week roept eveneens een reeks vraagtekens op ten aanzien van het onbevooroordeelde karakter van de Verenigde Naties. Dat was de noodgedwongen bekenpenis van de Amerikaanse senator Kerrey over zijn leidinggevende rol bij het praktisch uitroeien van een dorpsbevolking in Vietnam, bestaande uit oude mannen, vrouwen en kinderen. Een inschattingsfoutje. Kerrey en zijn Seal-commando's dachten in het dorp een Vietcong-leider aan te treffen, maar helaas. Toen zou er op hen zijn geschoten en was de situatie uit de hand gelopen. Het feit dat zelfs kinderen bijeen werden gedreven en vervolgens vermoord geeft echter alle ruimte om dit voorval (overigens één uit vele in deze misselijk makende oorlog) tot een oorlogsmisdaad te bestempelen. Mevrouw Del Ponte hoeft voor Kerrey en zijn team geen detectives in te huren. Ze kunnen bij wijze van spreken morgen opgehaald worden en in staat van beschuldiging worden gesteld. Alleen, Kerrey is geen Mladic.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 mei 2017